Markkinoinnin automaation teho perustuu potentiaalisten ostajien tunnistamiseen verkkosivun liikenteestä ja tiedon keräämiseen asiakkaan käyttäytymisestä. Markkinointiautomaatiojärjestelmän avulla voidaan viestiä asiakkaalle personoidusti ja oikea-aikaisesti. Riippumatta siitä tapahtuuko viestintä sähköpostitse tai verkkosivuilla, tavoitat potentiaalisen asiakkaan juuri oikealla hetkellä. 

Markkinoinnin automaatiossa keskeisenä ajatuksena on markkinoinnin ja myynnin välinen yhteistyö. Kun tämä tehdään oikein, voi yritys todella nostaa myyntinsä uudelle tasolle. 

Markkinoinnin automaation tuomia hyötyjä ovat: 

– halutunlaisten liidien tunnistaminen 

– myynnin kasvattaminen 

– parempi asiakaskokemus 

– toiminnan tehostaminen  

– resurssien säästäminen 

Paranna asiakaskokemusta ja kasvata myyntiä 

Markkinoinnin automaatiolla automatisoidaan asiakkaalle lähteviä viestejä ja hänellä heränneisiin tarpeisiin pystytään reagoimaan välittömästi. Ilman automaatiota moni asia jouduttaisiin tekemään yrityksessä käsin ja tämä tapahtuisi usein myös ajallisella viiveellä. Markkinoinnin automaation avulla pelaat varman päälle: kaikki olennainen tulee hoidettua ennalta asetettujen ehtojen mukaisesti. Asiakkaan suuntaan tämä näkyy johdonmukaisena ja oikea-aikaisena viestimisenä ja toimintana, joka vahvistaa hänen luottamustaan yritystä kohtaan.  

Asiakkaan tarpeisiin vastataan hänen ostopolkunsa jokaisessa vaiheessa. Tähän kytkeytyy olennaisesti sisältömarkkinointi eli asiakasta auttavien sisältöjen tarjoaminen: Miksi asiakkaan kannattaisi ostaa yrityksen tarjoama tuote tai palvelu? Minkälainen tuote tai palvelu sopisi juuri hänelle tässä tilanteessa? 

Käytännön toteutuksesta 

Markkinoinnin automaation tehtävänä on tuottaa henkilötason tunnistustietoa verkkosivujen kävijöistä ja automatisoida markkinointi- ja myyntitoimenpiteitä pisteytyksen perusteella. Yksinkertaisimmillaan markkinoinnin automaation käynnistämiseen riittää, että yrityksen verkkosivuille asennetaan maalipisteet, joissa käyttäjät tunnistetaan. Kun tunnistus on tehty, päästään seuraamaan kävijöiden käyttäytymistä verkkosivuilla. Kun käyttäjä saavuttaa tietyn pistetason, voidaan hänelle toimittaa personoituja viestejä verkkosivuilla tai lähettää sähköpostia.  

Markkinoinnin automaatiojärjestelmä on markkinoinnin ja myynnin kokonaisvaltainen työkalu, joka kokoaa yhteen erilaisia toimintoja. Tällaisia toimintoja ovat mm. sähköpostimarkkinointi, verkkosivuilta ladattavien lomakkeiden ja kampanjasivujen ylläpito, verkkosivujen analytiikka ja asiakkuudenhallinnan järjestelmät. 

Menestystarinoiden toimintatapa  

Haluatko tehdä kaiken itse vai haluatko koko paketin valmiina? Teemme markkinoinnin automaatiota järjestelmätoimituksesta palvelun kokonaistoimitukseen. Hyödynnämme tekemisessämme markkinoinnin automaation HubSpot- ja ActiveCampaign -työkaluja.