Yrityksen brändi on ihmisten muodostama mielikuva kyseisestä yrityksestä. Ja tämä mielikuva on summa kaikesta kuullusta, nähdystä ja yrityksen kanssa koetusta. Näillä kokemuksilla on vaikutus asiakkaan ostopäätökseen.

Rakenna brändiä ja kasvata myyntiä

Brändimielikuvan muodostumiseen ovat vaikuttamassa ihmisten kohtaamiset niin asiakaspalvelun, myynnin kuin markkinoinninkin kanssa sekä tietenkin itse tuotteen toimivuus ja laatu. Näin ollen yrityksen tulee toteuttaa brändistrategiaansa yhtenäisesti koko liiketoiminnassaan. 

Asiakas muodostaa itsenäisesti oman mielikuvansa yrityksestä. Yritys puolestaan pyrkii toimimaan niin, että tämä asiakkaan muodostama mielikuva olisi halutunlainen. Kaiken tekemisen tulee ilmentää yrityksen tarkoitusta, arvoja ja kulttuuria. Johdonmukaisen tekemisen ympärille luodaan tarina, jota kerrotaan oikealla äänensävyllä. 

Digitaaliset kanavat apuna brändityössä

Sisältömarkkinoinnin keskeinen tehtävä on asiakkaan palveleminen ja digitaaliset kanavat ovat tässä olennaisessa roolissa. Kaiken tämän tekemisen keskiössä on brändistrategiaa tukeva sisältö, jolla pyritään vaikuttamaan asiakkaiden mielissä herääviin ajatuksiin yrityksestä ja sen toiminnasta. Sisältöä tuotetaan erityyppisiin digikanaviin, kuten esimerkiksi sosiaalisen mediaan tai verkkosivuille. Yrityksen tulee tunnistaa sen tärkeimmät kohderyhmät ja tässä toimii apuna ostajaprofiilit. Huomio tulee kiinnittää myös asiakkaan ostopäätöspolkuun, jolloin hänelle pystytään tarjoamaan sopivaa sisältöä juuri oikealla hetkellä.

Sisällön tulee vedota asiakkaan mielenkiinnon kohteisiin ja tarpeisiin. Asiakas voi kokea samaistuvansa brändiin, mikäli hänen ja brändin arvot kohtaavat toisensa. Tästä syystä brändin tulisi olla aktiivinen sellaisissa ympäristöissä, tapahtumissa, hyväntekeväisyys-, seura- tai vapaaehtoistoiminnassa, jotka heijastavat brändin arvoja. Kyseisellä toiminnalla brändi voi ankkuroida itsensä sosiaaliseen ympäristöön ja luoda toiminnallaan arvoa brändin kuluttajille tai seuraajille.

Sosiaalisessa mediassa brändiä voi rakentaa sekä orgaanisten postauksien kautta että maksetun mainonnan kautta. Luo positiivista mielikuvaa palvellen, keskustellen ja nopeasti reagoiden. Olemalla aktiivinen ja kuunteleva luot mielikuvaa luotettavasta toimijasta. Epäonnistumisetkin voi pyrkiä kääntämään hyväksi, avoimesti toimien ja oikealla asenteella asiakasta palvellen.

Digitaalisessa maailmassa asiakas etsii tietoa oma-aloitteisesti. Hän pystyy kartoittamaan tarjolla olevia vaihtoehtoja ja etsimään ratkaisua ongelmaansa ennen ensimmäistä yhteydenottoaan tuotetta tai palvelua tarjoavaan yritykseen. Näin ollen yrityksen tulee olla löydettävissä silloin, kun asiakkaalla herää tarve yrityksen tarjoamiin tuotteisiin tai palveluihin. Lisää brändisi tunnettuutta hakukoneoptimoinnin ja hakusanamainonnan avulla. Varmista paikkasi hakutulosten kärjessä ja ole asiakkaasi löydettävissä silloin, kun hän tarvitsee tarjoamiasi tuotteita tai palveluita. Aloita tunnistamalla ne hakusanat, joilla haluat tulla löydetyksi. 

Johdata asiakkaasi verkkosivustollesi ja tarjoa lupaamasi. Moitteettomasti toimiva verkkosivusto herättää kävijässä luottavaisuutta. Laadukkaasti koostetut tuotetiedot, helposti löydettävissä olevat yhteystiedot ja virheetön teksti kertoo asiatuntevasta toimijasta.

Tuttuus luo turvallisuuden tunnetta ja tämä tunne on usein siivittämässä positiivista ostopäätöstä. Korosta brändisi visuaalista luonnetta, synnytä elämyksiä ja tunteita. Banneri- ja videomainonnalla teet brändiäsi tunnetuksi kustannustehokkaasti oikeille kohderyhmille kiinnostavan sisällön avulla. Jää ihmisten mieliin yhtenäisellä ilmeellä kaikissa digikanavissasi. 

Ostopäätös tehdään usein perustuen siihen, kuinka tuttu kyseinen brändi on. Olemalla esillä digitaalisissa kanavissa, rakennat brändiä ja jäät ihmisten mieliin.

 

Jos olet kiinnostunut siitä, miten digimarkkinointi voi edistää juuri sinun yrityksesi liiketoimintaa,  ota meihin yhteyttä!