Ota yhteyttä


Menestystarinat is a digital
marketing consultant agency.

Our mission is to create concrete and measurable value to our clients’ business by planning and executing succesful digital marketing activities. Our services base on research on internet usage. We are a group of 15 digital marketing professionals with different core competencies.

Customer is in the core of our activities:

We plan and optimise the campaigns together with our clients. We assign you with own campaign planner who is always there for you and with who you can meet up on a regular basis.

Transparent media spending:

We report transparently on actual media spending

More high quality contacts:

Our approach is to work quality, not quantity in our minds. We are not media dependent.

Carefully optimised media budget:

We increase or decrease your media budget based on the campaign results.

Clear connection in sales and marketing:

We use constantly web analytics to monitor campaign results.

Millainen on toimivan markkinointisisällön kaava?

Toimivan sisällön tuottaminen on haaste, johon moni yritys ja markkinoija haluaisi löytää yksiselitteisen ratkaisun. Onko olemassa kaavaa, jonka avulla voidaan tuottaa sisältöä, jota jaetaan ja joka lisää yrityksen arvostusta oman alansa asiantuntijana? LinkedInin ja Buzzsumon yhteistyössä tekemä tutkimus etsi vastausta tähän kysymykseen. Tutkimuksessa selvitettiin markkinointisisältöjen menestymistä tarkastelemalla yli 400 000 somessa jaettua sisältöä. Sisällöntuotanto lähtee tavoitteiden...

Miksi verkkosivujen sisältöön kannattaa panostaa?

Verkkosivut voivat näyttää vaikka kuinka houkuttelevilta ja moderneilta, mutta jos sivuston sisältö ei ole kunnossa, se ei palvele kävijöitä. Pahimmassa tapauksessa potentiaaliset asiakkaat eivät koskaan edes löydä yrityksen verkkosivuja, jos niiltä ei löydy riittävästi oikeanlaista tekstiä. Verkkosivujen teksteihin panostamiseen kannattaa suhtautua asiakaspalveluna. Kuvat ja videot ovat tärkeitä, mutta lopulta tekstisisältö ratkaisee sen, miten hyvin sivusto...

Näin teet sisältömarkkinointia, joka koskettaa oikeita ihmisiä

Sisältömarkkinoinnin tärkeys on jo ymmärretty useissa yrityksissä, mutta ennen kuin sisältöjä lähdetään luomaan, on selvitettävä, kenelle markkinointia tehdään. Sisältömarkkinoinnin onnistumisessa on ratkaisevaa, että asiakas löytää yrityksen kertomista tarinoista jotain, mikä koskettaa juuri häntä. Markkinoijilta vaaditaan siis empatiaa – heidän on osattava astua asiakkaan saappaisiin voidakseen tehdä tehokasta markkinointia. Tarjoa osuvaa sisältöä Samaistuminen sisältömarkkinoinnissa on kaksisuuntainen...

Miksi ostajaprofiilien rakentaminen kannattaa?

Ostajaprofiilit ovat osittain fiktiivisiä, mutta asiakastuntemukseen perustuvia yrityksen ihanneasiakkaita. Niiden tehtävä on auttaa kohdistamaan markkinointia juuri oikeille henkilöille. Ostajaprofiilit eivät ole kuvauksia yrityksen kohderyhmistä, vaan syväluotaavia ja yksityiskohtaisia henkilökuvia. Ostajaprofiilit eivät kuitenkaan ole todellisia henkilöitä, vaan yleistyksiä yrityksen olemassa olevista ja tavoittelemista asiakkaista. Ne pohjautuvat esimerkiksi nykyisille ja entisille asiakkaille tehtyihin kyselyihin. Usein ensimmäinen kysymys,...

Huomioi vähintään nämä viisi seikkaa yrityksen verkkosivu-uudistuksessa

Verkkosivut vaikuttavat yrityksen menestymiseen, oli kyseessä sitten b2b-yritys tai verkkokauppa. Siksi sivusto kannattaa pitää nykyaikaisena ja toimivana, vaikka verkkosivujen uudistaminen saattaisi tuntua aikaa ja budjettia syövältä projektilta, jonka lykkääminen houkuttaa. Verkkosivu-uudistuksen viivästyttämisestä on kuitenkin enemmän haittaa kuin iloa, sillä jo viisi tai kuusi vuotta vanhat sivut näyttävät usein vanhanaikaisilta eivätkä välttämättä edes tue mobiililaitteita. Sivusto...

Miksi tunteet ratkaisevat markkinoinnissa?

Mikä saa sinut ostamaan tietyn tuotemerkin tuotteen yhä uudelleen tai suosimaan yhtä liikettä yli muiden? Vastatessaan kysymykseen ostajat antavat usein järkiperäisiä perusteluja, kuten että tuote edustaa laadukkuudestaan tunnettua merkkiä ja on siksi kestävämpi kuin kilpailijan tuote. Tosiasiassa ostaja valitsee usein lukuisista eri vaihtoehdoista, jotka saattavat järkiperäisin perustein olla hyvin lähellä toisiaan. Siksi taustalla on aina...

Eivätkö markkinointiponnistukset tuota tulosta? Ota asiakkaasi ostopolku haltuun

Eikö yrityksesi kauppa kulje, vaikka markkinointiin on panostettu ja useita keinoja kokeiltu? Jos bloggaaminen, some-markkinointi ja hakukoneoptimointi eivät tunnu tehoavan, katse kannattaa siirtää yrityksesi tyypillisen asiakkaan ostopolkuun. Tässä blogitekstissä kerromme, mikä on ostopolku ja miten sen eri vaiheissa kannattaa tehdä markkinointia. Ajatus ostopolusta on syntynyt siitä, että nykyaikaisten asiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut, eivätkä tutut suoraviivaiset...

Stressaako paluu arkeen? Viisi apukeinoa loman jälkeiseen ahdistukseen

Kesälomat ovat ohi ja viimeisetkin lomalaiset ovat palaamassa toimistoon. Paluu arkeen on monelle karu, kun työt ovat kasautuneet ja salasanat unohtuneet. Vaikka loman aikana tarkoitus on palautua, ensimmäisenä työpäivänä olo ei välttämättä ole erityisen rentoutunut. Moni kokee lomalta palatessaan jopa ahdistusta, ja loman jälkeinen masennuskin on tunnettu ilmiö. Osaa ahdistaa yksinkertaisesti paluu arkeen, mutta myös...