Menestystarinat

Menestystarinat Oy on vuonna 2006 perustettu digitaalisen markkinoinnin asiantuntijayritys.

Yrityksen perustivat Ville Holm ja Marko Kekki, jotka omistavat edelleen yrityksen. Yritys perustettiin Helsingin Sörnäisiin, Vilhonvuorenkadulle.

Toimistomme sijaitsevat Helsingin Hietalahdessa, sekä Lahdessa Vesijärvenkadulla.

Yritys työllistää 15 markkinoinnin huippuammattilaista.

Menestystarinat tekee markkinointia.

Meille markkinointi tarkoittaa yritysten toiminnan muuttamista siten, että yritys palvelee omia asiakkaitaan paremmin markkinoinnin keinoin.

Markkinointimme on liiketoimintalähtöistä. Meille se tarkoittaa, sitä, että tutustumme jokaisen asiakkaan liiketoimintaan huolellisesti. Palvelumme aloitetaan tutustumistapaamisella.
Toimitamme asiakkaillemme ennen tapaamista markkinoinnin taustatietolomakkeen. Tutustumistapaamisen jälkeen lähdemme suunnitelemaan markkinointia, joka perustuu asiakasyrityksen tavoitteisiin ja strategiaan.

Tutustu palveluihimme

Menestystarinat on hyvä kumppani yritykselle, joka haluaa kasvaa.

Kokemusta meillä on lähes kaikilta kuviteltavilta toimialoilta, eri kokoisista yrityksistä ja eri kasvuvaiheessa olevista yrityksistä.

Parhaat tulokset pystymme toimittamaan, kun pääsemme kehittämään markkinointia kokonaisvaltaisesti yhdessä asiakkaamme kanssa.

Pystymme kokemuksemme ja laajan osaamisemme turvin toteuttamaan monipuolisesti toimenpiteitä tavoiteltavan loppuasiakkaan ostopolulle.
Tällöin meillä on myös suuri vastuu kokonaisuuden toimivuudesta.

Tutustu referensseihimme

Menestystarinat on pitkään toiminut yritys, jolle pitkäaikaiset asiakkuudet ovat tärkeitä.

Pitkä kokemus antaa meille mahdollisuuden katsoa asiakkaittemme markkinointia liiketoimintalähtöisesti.

Huippuasiantuntijamme ovat jokainen oman osa-alueensa ehdotonta kärkijoukkoa. Meille on luonnollista seurata jatkuvasti markkinoinnin trendejä.

Olemme medioista tai ohjelmistoista riippumaton yritys. Meille on luonnollista suositella toimenpiteitä, jotka voivat johtaa mediahankintojen pienentymiseen, tai ohjelmistojen vaihtamiseen. Perustamme suosituksemme markkinoinnista saatuun tietoon, sekä tutkimuksiin.

Sopimusmallimme ovat joustavia, ja ne jatkuvat juuri niin kauan, kuin asiakkaamme on tyytyväinen.

Meiltä saa varmasti luotettavaa palvelua.

Osa artikkeleistamme on puhuttu.

Listaus puhutuista artikkeleista löytyy SoundCloud -palvelun kautta.

Jäikö johonkin asiaan vastaamatta?

Jätä meille oma kysymyksesi:

Yhteydenottolomakkeella

Sähköpostitse 

Soittamalla 045 876 9670

Verkkosivut

Yrityksen toiminta ja toimiala vaikuttavat paljon siihen mitkä ovat juuri kyseiselle yritykselle hyvät kotisivut.

Yleisesti ottaen voi sanoa, että sisällöllisesti hyviltä verkkosivuilta löytyvät helposti seuraavat tiedot:

 • Yrityksen nimi ja slogan (kuka tekee ja mitä tekee)
 • Asiakaslupaus – Mitä lupaatte (miten tekee)
 • Yhteystiedot helposti löydettävissä
 • Palvelut tai tuotteet
 • Tiimi (ketkä tekevät)
 • Referenssit (kenen kanssa teette)
 • Kehoitukset ottamaan yhteyttä

Teknisesti verkkosivujen täytyy latautua nopeasti, niiden on oltava tietoturvalliset ja niitä on oltava helppo käyttää.

Lue lisää blogistamme hyvistä verkkosivuista:

Hyvät kotisivut yritykselle

WordPress on sisällön julkaisujärjestelmä verkkoon.

WordPress -verkkosivut ovat useimmille yritykselle hyvä valinta, sillä WordPress verkkosivut ovat hyvin räätälöitävissä, ja verkkosivujen ylläpito on helppo oppia pienen harjoittelun jälkeen.

WordPress on ilmainen, eli vapaan lähdekoodin järjestelmä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että olet vapaa vaihtamaan verkkosivujen toimittajaa, niin halutessasi. Sivusto seuraa perässä uudelle palveluntarjoajalle.

Verkkosivujen uudistamiseen ei yleensä ole vain yhtä syytä.

Tyypillisesti tarve uudistamiselle tulee joko loppuasiakkaiden paremmasta palvelemisesta tai yrityksen tarpeesta helpottaa sivujen ylläpitoa.

Muita syitä tyypillisesti ovat:

 • Uudistunut yritysilme
 • Vanhentunut teknologia, esimerkiksi sivut latautuvat hitaasti tai eivät toimi kunnolla kaikissa päätelaitteissa
 • Tarve uusille palveluille tai tuotteille, eikä vanha sivusto enää taivu uusiin ratkaisuihin
 • Verkkosivun löydettävyyden parantaminen hakukoneissa

Verkkosivujen toimintaa seurataan analytiikkatyökaluilla.

Tyypillisimmät analytiikkatyökalut ovat Google Analytics ja Hotjar. Myös paljon muita työkaluja on olemassa verkkosivujen toiminnan selvittämiseksi.

Analytiikalla voidaan selvittää mm. mistä vierailijat löytävät sivuille, kuinka monella sivulla käyttäjät vierailevat, mitä he tekevät sivuilla, päätyvätkö ottamaan yhteyttä yritykseen tai kauanko viettävät aikaa sivuilla.

Asiantuntijoita tarvitaan tulkitsemaan lukuja.

Lisää analytiikasta voi joko kysyä Menestystarinoilta, tai lukea blogistamme:

Google Analytics

Verkkosivuille asetetut tavoitteet ja vaatimukset vaikuttava oleellisesti verkkosivujen hintaan.

Kevyimmät WordPress -verkkosivut voidaan rakentaa alkaen 3000 €:lla, mutta ylärajaa ei ole olemassa.

Tyypilliset Menestystarinoiden toteuttamat verkkosivut ovat hintaluokaltaan 7000 € – 15000€:a.

Jäikö johonkin asiaan vastaamatta?

Jätä meille oma kysymyksesi:

Yhteydenottolomakkeella

Sähköpostitse 

Soittamalla 045 876 9670

Hakukonemarkkinointi

Hakukonemarkkinointi on markkinointia hakukoneissa.

Hakukonemarkkinointi jaetaan kahteen eri osa-alueeseen:

 • Luonnolliseen hakukoneoptimointiin
 • Maksettuun hakusanamainontaan

Luonnollinen hakukoneoptimointi tarkoittaa verkkosivujen kehittämistä siten, että hakukoneet (esimerkiksi Google), nostavat verkkosivut hakutulosten kärkeen.

Hakukoneoptimoinnissa menestyminen edellyttää verkkosivujen aktiivista kehittämistä, sekä sisältöjen, että teknologian osalta.

Maksettu hakusanamainonta tarkoittaa mainosten esittämistä hakutulosten ylä- ja alapuolella.

Hakusanamainonnassa menestyminen edellyttää aktiivista kohderyhmien etsimistä hakusanojen ja mainosten avulla.

Lue lisää blogistamme:

Hakusanamainonta vai hakukoneoptimointi

Hakukonemarkkinointi sopii yrityksille ja yhteisöille, joilla on verkkosivuillaan sisältöä, josta on hyötyä loppuasiakkaalle.

Hakukone on loppuasiakkaan työkalu, jota käytetään tiedon etsimiseen. Tietoa voidaan käyttää esimerkiksi palvelun ostamisen yhteydessä.

Hakukoneen tärkein tehtävä on toimittaa omille käyttäjilleen parasta mahdollista sisältöä niillä avainsanoilla, joita hakukoneen käyttäjät käyttävät. Hakukonemarkkinoinnissa menestyy, kun pystyy tarjoamaan parasta mahdollista sisältöä hakukoneen käyttäjille.

Hakukonemarkkinointi auttaa yrityksiä tavoittamaan potentiaalisia asiakkaita juuri silloin, kun he tarvitsevat yrityksen tarjoamaa tietoa.

Tarjottu tieto voi liittyä palveluihin, tuotteisiin tai mihin tahansa sellaiseen asiaan, joka auttaa loppuasiakasta saamaan haluamansa tiedon.

Hakukonemarkkinointi osuu loppuasiakkaan ostopolulle tiedonhankintavaiheeseen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että yritys voi nopeimmillaan tehdä kauppaa minuuteissa siitä, kun hakusana on kirjoitettu hakukoneeseen.

Hakukonemarkkinoinnin tehokkuutta mitataan yleisesti seuraavilla mittareilla:

 • Kuinka usein verkkosivut ovat esiintyneet hakutuloksissa eri hakusanoilla
 • Millä hakutulossijainnilla verkkosivut ovat esiintyneet
 • Kuinka usein verkkosivuja on napsautettu hakutuloksissa (CTR-%, sivusiirtymät)
 • Miten pitkään verkkosivuilla on viivytty sivusiirtymän jälkeen
 • Kuinka nopeasti sivuilta on poistuttu (bounce rate-%)
 • Kuinka usein yritykseen on oltu yhteydessä tai on tehty ostos

Lisäksi maksetussa hakusanamainonnassa seurataan:

 • Paljonko hakusanamainontaan on käytetty rahaa (mediabudjetti)
 • Mikä on ollut keskihinta yhdelle klikkaukselle (CPC) tai näytölle (CPV)
 • Paljonko on maksanut saada yksi yhteydenotto (CPL) tai kauppa (CPS)
 • Mikä on verkkosivujen ja markkinoinnin konversio-% ja sijoitetun pääoman tuotto (ROI)

Hakukonemarkkinoinnin kustannukset riippuvat markkinoinnin laajuudesta.

Luonnollisessa hakukoneoptimoinnissa kustannukset syntyvät markkinointikumppanin tekemästä työstä ja mahdollisesti budjetista partnereiden hankkimiseksi.
Menestystarinoilla hakukoneoptimointipalveluihin asiakkaat käyttävät  tyypillisesti 500 € – 2000 €/kk.

Hakusanamainonnassa kustannukset syntyvät markkinointikumppanin työstä mainostilin optimoimiseksi, sekä hakukoneeseen käytettävästä mediabudjetista.
Menestystarinoilla hakusanamainontaan yritykset käyttävät tyypillisesti 1000 € – 3000 €/kk.

Jäikö johonkin asiaan vastaamatta?

Jätä meille oma kysymyksesi:

Yhteydenottolomakkeella

Sähköpostitse 

Soittamalla 045 876 9670