Google hakukoneoptimointi ja mikä on löytymisen kannalta tärkeää

Ota yhteyttä


Google hakukoneoptimointi ja mikä on löytymisen kannalta tärkeää

Googlen hakutulosten järjestyksen päättää Googlen indeksointialgoritmi. Algoritmi ja sen päivitykset ovat Googlelle liikesalaisuuksia, jotta hakutulokset pysyisivät mahdollisimman osuvina.

Googlen tärkein tehtävä on tuottaa käyttäjilleen mahdollisimman hyviä hakutuloksia. Tämä onkin hyvä pitää mielessä, kun suunnittelet verkkosivujen hakukoneoptimointia. Ilman hyvää sisältöä on vaikea löytyä hakutulosten kärjestä.

Google on luonut verkkosivujen ylläpitäjille ohjeet, joissa kerrotaan mikä on sallittua tai suositeltua, ja toisaalta kiellettyä kun pyrkimyksenä on löytyä hyvin hakutuloksista.

Hakukoneoptimoinnin pääkohdat

Hakukoneoptimoinnin voi jakaa neljään eri osa-alueeseen, jotka kaikki täytyy tehdä riittävän hyvin, jotta verkkosivut voivat löytyä hakutulosten joukosta.

Verkkosivujen sisältö

Koska Googlen tärkein tehtävä on tarjota käyttäjilleen parasta mahdollista sisältöä, on erittäin tärkeää, että verkkosivujen sisältö tarjoaa riittävästi luettavaa käyttäjille ja indeksoitavaa hakurobotille. Sisällön kannalta tärkeimmät asiat ovat: Sivujen määrä, otsikointi ja hakusanojen esiintyminen luonnollisesti osana sisältöä. Sisältöä ei kannata tehdä vain hakukoneoptimoinnin vuoksi. Muista, että sisältöä tehdään ihmisille.

Verkkosivujen linkitykset

Google tykkää linkeistä. Mitä parempia linkkejä, sen parempi löydettävyys. Linkkien käytössä pitää hakukoneoptimoinnissa olla tarkkana. Linkkejä ei saa olla liikaa, eikä liian vähän. Linkityksen pitäisi olla luonnollista. Pitää muistaa, että Internet syntyi tieteellisten dokumenttien keskinäisistä linkityksistä ja tämä on yhä tänä päivänä Googlen ja hakukoneoptimoinnin kannalta tärkeä yksityiskohta.

Verkkosivujen koodin muodostuminen

Googlen hakurobotti on ”laiska”. Mitä nopeammin robotti pystyy ymmärtämään mistä verkkosivulla on kysymys, sen parempi. Sisällön pitäisi löytyä mahdollisimman pian koodin joukosta. Verkkosivujen koodi mahdollistaa myös hyviä tapoja dokumentin meta-kuvauksiin, joita käytetään hakutulosten yhteydessä. Hakukoneoptimoinnin kannalta koodin merkitys on viime vuosina vähentynyt, mutta ei poistunut. Esimerkkinä responsiivisten (mobiiliystävällisten) hakukoneoptimoitujen sivujen esiintyminen hakutuloksissa.

Palvelinpuolen ratkaisut

Palvelinpuolen ratkaisuilla voi pahimmillaan estää hakukoneoptimoinnin onnistumisen, mutta kun perusasiat ovat kunnossa, eikä indeksoinnille ole esteitä, palvelinpuolen asioilla ei voi saada kilpailuetua. Tyypillisesti palvelinpuolella voidaan tahtomattaan estää indeksointi, esimerkiksi turhan pitkillä URL-osoitteilla, huonosti toteutetuilla uudelleenohjauksilla, väärällä domain-nimikäytännöllä tai hautaamalla palvelin liian kauaksi halutuilta kohdemarkkinoilta. Hakukoneoptimoinnin kannalta tärkeimmät seikat ovat domainin suojaus HTTPS-sertifikaatilla ja mahdollisimman selkokielisen url:n käyttäminen.

Hakukoneoptimoinnin muutokset

Vuonna 2017 Google teki yhteensä 12 päivitystä algoritmiinsa. Päivitykset voi jakaa Googlen vahvistamiin (virallisiin) ja Googlen vahvistamattomiin (epävirallisiin) päivityksiin. Keskimäärin muutoksia siis tapahtuu kuukauden välein. Käyttäjille näkyvin muutos oli hakutulosten kasvaminen 155 merkistä 300 merkkiin. Hakukoneoptimoinnin kannalta tärkeintä on seurata muutosten vaikutusta verkkosivujen löydettävyyteen, seurata kilpailutilannetta ja toteuttaa säännöllisesti hakukoneoptimointia kilpailuedun säilyttämiseksi tai saavuttamiseksi.

Luotettavaa, riskitöntä ja Googlen Webmaster-sääntöjen mukaisesti toteutettavaa hakukoneoptimointia varten, pyydä tästä tarjous!

Tutustu Googlen Webmaster-ohjeisiin.

Katso mitä muutoksia hakualgoritmiin on tehty.