Sisältömarkkinoinnin tärkeys on jo ymmärretty useissa yrityksissä, mutta ennen kuin sisältöjä lähdetään luomaan, on selvitettävä, kenelle markkinointia tehdään. Sisältömarkkinoinnin onnistumisessa on ratkaisevaa, että asiakas löytää yrityksen kertomista tarinoista jotain, mikä koskettaa juuri häntä. Markkinoijilta vaaditaan siis empatiaa – heidän on osattava astua asiakkaan saappaisiin voidakseen tehdä tehokasta markkinointia.

Tarjoa osuvaa sisältöä

Samaistuminen sisältömarkkinoinnissa on kaksisuuntainen tie. Voidakseen tarjota osuvaa sisältöä asiakkailleen markkinoijan on samaistuttava heidän asemaansa. Millaisia toiveita ja haasteita heillä on ja millaisia ratkaisuja he niihin kaipaavat?

Selvittämällä asiakkaan ongelmia ja kipukohtia markkinoija voi tuottaa sisältöä, johon asiakas voi samaistua. Parhaassa tapauksessa asiakas löytää yhtymäkohtia omaan tilanteeseensa.

Aluksi markkinoijan on ymmärrettävä, kuka on yrityksen potentiaalinen asiakas. Mitkä ovat hänen huolenaiheitaan ja millaisesta sisällöstä on hänelle apua?

Ostajaprofiilien avulla luot sisältöä, johon on helppo samaistua

Ostajaprofiili on osittain fiktiivinen, mutta yrityksen jo olemassa oleviin asiakkaisiin perustuva ihanneasiakas, jolle markkinointia kohdistetaan. Samalle tuotteelle tai palvelulle voi ja kannattaa kehittää useita ostajaprofiileja, sillä usein yrityksen kohderyhmään mahtuu erilaisia asiakasryhmiä.

Huolelliseen pohjatyöhön perustuvien ostajaprofiilien rakentaminen auttaa markkinoinnin kohdentamisessa. Niiden avulla voidaan luoda suunnitelmallista ja samaistuttavaa sisältöä.

Ostajaprofiilia rakennettaessa empatiakyky on ratkaisevassa asemassa. Markkinoijan on selvitettävä, mitkä ovat hänen huolenaiheensa, millaisiin ongelmiin hän etsii ratkaisua ja mikä häntä ilahduttaa. Jos olisit hänen asemassaan, millaisesta sisällöstä olisi sinulle apua?

Luo yhteys asiakkaaseen

Markkinoijat ovat myös ihmisiä, joten heillä on omat painopisteensä ja ennakkoasenteensa. Etenkin oman yrityksensä markkinointia tekevälle henkilölle muodostuu helposti sokeita pisteitä, joita on itse vaikea tunnistaa. Hän saattaa takertua uskomuksiinsa siitä, mikä yrityksen tuotteissa tai palveluissa on kertomisen arvoista. Asiat, jotka markkinoijan mielestä ovat parasta tuotteessa tai palvelussa, eivät välttämättä ole asiakkaan mielestä lainkaan kiinnostavia.

Siksi markkinoijan on astuttava omien ennakkoluulojensa ulkopuolelle ja katsottava tilannetta asiakkaan silmin. Mikä asiakkaalle on tärkeää? Mitä hän haluaa tietää tarjoamastasi tuotteesta tai palvelusta? Miten onnistut luomaan häneen yhteyden?

Potentiaalisille asiakkaille – eli yrityksesi ostajaprofiileille – kannattaa tarjota sisältöä, joka on heidän näkökulmastaan kiinnostavaa, opettavaa ja viihdyttävää. Parhaassa tapauksessa asiakas kokee, että sisältö vastaa juuri hänen tarpeitaan ja hän voi löytää samaistumiskohtia omaan tilanteeseensa.

Jos tarvitset apua samaistuttavien sisältöjen luomisessa, ota meihin yhteyttä.