Mikä ostopolku

Ostopolku kuvaa asiakkaan matkaa tarpeen tiedostamisesta ostopäätökseen. Siitä on eriteltävissä neljä vaihetta: tietoisuus, kiinnostus, päätös ja suosittelu.

Alun tietoisuusvaiheessa tarve on vasta kristallisoitumassa. Kiinnostusvaiheessa ostaja tietää jo tarkemmin, mitä on etsimässä, mutta ei ole vielä päättänyt keneltä ostaa ja vertailee eri palveluntarjoajia. Päätösvaiheessa hän puolestaan on jo lähellä ostoa ja kaipaa vielä viimeistä sysäystä. Parhaassa tapauksessa ostaja etenee neljänteen vaiheeseen, jossa hän ostaa yritykseltäsi yhä uudelleen ja levittää ilosanomaa suosittelemalla yritystäsi muille.

Sisältöä ostopolun kaikkiin vaiheisiin

Ostopolun käsite on peräisin inbound-markkinoinnista. Inboundin käsite perustuu ostokäytöksen muutokseen. Monet asiakkaat eivät enää osta yksinkertaisesti myyjän yhteydenoton tai perinteisen mainonnan perusteella. Sen sijaan he etsivät oma-aloitteisesti tietoa verkosta.

Tarpeen syttyessä asiakas voi selata rajattomasti eri sivustoja ja sosiaalisen median kanavia. Vähitellen hänelle hahmottuu, mitä kaikkea on saatavilla. Hän vertailee eri yritysten tarjontaa ja hänellä on luultavasti paljon tietoa jo ennen ensimmäistä yhteydenottoa. Siksi on tärkeää tarjota asiakkaallesi informatiivista ja kiinnostavaa sisältöä ostopolun jokaiseen vaiheeseen. Näin olet löydettävissä ja autat asiakasta kulkemaan kohti ostopäätöstä.

Mitkä kanavat?

Ostopolkua määriteltäessä mietitään myös, mihin kanaviin tarjotaan sisältöä missäkin vaiheessa. Tyypillisiä kanavia ovat verkkosivut, blogit, sosiaalinen media, oppaat ja uutiskirjeet. Myös esimerkiksi Google Ads -mainontaa voidaan kohdistaa ostopolun eri vaiheisiin.

Meidän tehtävämme on määritellä juuri sinun asiakkaallesi tyypillinen ostopolku ja auttaa tuottamaan sisältöä sen eri vaiheisiin.

Blogi

Eikö markkinointi tuota tulosta? Ota asiakkaasi ostopolku haltuun

Eikö yrityksesi kauppa kulje, vaikka markkinointiin on panostettu ja useita keinoja kokeiltu? Jos bloggaaminen, some-markkinointi ja hakukoneoptimointi eivät tunnu tehoavan,…

Lue lisää >

Miksi ostajaprofiilien rakentaminen kannattaa?

Ostajaprofiilit ovat osittain fiktiivisiä, mutta asiakastuntemukseen perustuvia yrityksen ihanneasiakkaita. Niiden tehtävä on auttaa kohdistamaan markkinointia juuri oikeille henkilöille. Ostajaprofiilit eivät…

Lue lisää >

Sisällöntuotanto, joka koskettaa oikeita ihmisiä

Sisällöntuotannon tärkeys on jo ymmärretty useissa yrityksissä, mutta ennen kuin sisältöjä lähdetään luomaan, on selvitettävä, kenelle markkinointia ja sisältöjä tehdään….

Lue lisää >