Miksi ostajaprofiili

Ostajaprofiilit kuvaavat yrityksesi tyypillisiä tai ihanteellisia asiakkaita. Ne auttavat tarjoamaan potentiaalisille ostajille tarkasti kohdennettua sisältöä.

Ostajaprofiilit luodaan olemassa olevien ja tavoiteltujen asiakkaiden pohjalta. Yleensä niitä on tarpeen rakentaa enemmän kuin yksi, sillä jokaisella yrityksellä on monenlaisia asiakkaita.

Mitä ostajaprofiilista selviää?

Ostajaprofiili määritellään mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Hänestä tiedetään esimerkiksi nimi, ikä, kiinnostuksen kohteet ja tavoitteet. Ostajaprofiili ei kuitenkaan kuvaa todellista henkilöä, vaan on asiakkaitasi heijasteleva fiktiivinen persoona.

Markkinointi on tehokkainta, kun se on kohdistettua. Jokaista potentiaalista asiakasta ei kannata tavoitella samalla viestillä.

Ostajaprofiilin tarkkuuden ansiosta markkinointia voidaan kohdistaa tarkasti juuri tietynlaisille ostajille. Kaikkea sisältöä ei ole tarkoitettu kaikille, vaan esimerkiksi blogissa tietyt tekstit tavoittelevat yhtä ostajaprofiilia ja toiset toista.

Ostajaprofiilin hyödyt:

  • Ostajaprofiilit tarjoavat tietoa ostajien tarpeista, motiiveista ja ostokäyttäytymisestä.
  • Ne auttavat markkinoinnin kohdistamisessa.
  • Markkinointi- ja sisältösuunnitelmien tekeminen helpottuu.
  • Ostajaprofiilin avulla löydät oikeat markkinoinnin kanavat.
  • Ostopolun määrittely lähtee ostajaprofiilin tuntemisesta.