Palvelut

Suunnittelu

Tuloksellinen markkinointi lähtee suunnittelusta. Tarjoamme asiantuntevat markkinoinnin suunnittelupalvelut markkinoinnin konseptoinnista kuvan, tekstin ja videon tuotantoon. Markkinoinnin kokonaiskentän ymmärtäminen on olennaista oikeiden kanavien ja menetelmien valitsemiseksi. Meillä on yli kymmenen vuoden kokemus menestyksellisen markkinoinnin suunnittelusta ja tuottamisesta.

Markkinointistrategiat

Huolellisesti laadittu markkinointistrategia on edellytys yritykselle määritettyjen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiselle. Markkinointistrategia kokoaa yhteen yrityksen tavoittelemat kohderyhmät, erottautumistekijät, arvot ja asiakaslupaukset. Markkinointistrategialla luodaan pohja yrityksen markkinointisuunnitelmalle, joka ohjaa asetettuja tavoitteita kohti vievän markkinoinnin tekemiseen ja kohderyhmien puhuttelemiseen brändiäsi tukevalla tavalla.

CopyWriting

Markkinoinnin ydinajatuksena on asiakkaan auttaminen, minkä johdosta yrityksen tulisi ymmärtää asiakkaan tarpeita sekä tarjota ratkaisu hänen ongelmiinsa. Hyvin suunniteltu teksti puhuttelee asiakasta merkityksellisellä tavalla ja saa hänet toimimaan halutusti, kuten vaikkapa ostamaan hänelle tarjottu tuote tai palvelu. Suunnitelmallinen tekstisuunnittelu toimii välineenä myös brändin rakentamisessa ja asiakasuskollisuuden vahvistamisessa.

Graafinen suunnittelu

Visuaalisuus on olennainen osa tavoitteellista viestintää, jolla pyritään vaikuttamaan sen vastaanottajien ajatuksiin ja mielikuviin aiheesta. Tehokas viesti on kokonaisuus, jossa teksti ja visuaalisuus kulkevat käsi kädessä – ja jossa graafisella kerronnalla on oma tärkeä painoarvonsa kohdeyleisön huomion kiinnittämisessä, mielenkiinnon herättämisessä, elämyksen tuottamisessa ja brändi-identiteetin rakentamisessa.

Graafista osaamista voidaan hyödyntää hyvin laaja-alaisesti, niin digitaalisen kuin printtimainonnankin suunnittelussa ja toteutuksessa, verkkosivua elävöittämässä, animaatioina, some-uutisvirtaa rikastuttamassa, opasteissa, yritysilmeen ja tuotepakkausten ulkoasun suunnittelussa, kuvituksissa jne.

Tukeeko yrityksenne visuaalisuus tietoisesti sitä viestiä, jota haluatte itsestänne kertoa? Menestystarinoilta saat brändiäsi tukevan visuaalisen materiaalin. Ota yhteyttä!

Kuva- ja videosisällöt

Tukeeko yrityksesi käyttämä kuva-ja videomateriaali sitä viestiä, jota tietoisesti haluatte välittää? Me Menestystarinoilla voimme auttaa sinua brändiänne tukevan kuva- ja videomateriaalin suunnittelussa ja tuotantoprojektin johtamisessa. Vastaamme tällöin myös siitä, että kuvausprojektiin hankittu kalusto ja tekijät ovat huipputasoa. Markkinointitoimistona ymmärrämme koko ajan kehittyvää digitaalista mediaympäristöä ja pystymme soveltamaan visuaalisen tuotannon tähän sopivaksi. Lähdettäisiinkö ideoimaan teidän näköistänne kuvamaailmaa?

Sisältöpalvelut

Asiakkaan auttaminen on keskeinen ajatus nykypäivän markkinoinnissa. Asiakkaitten etsiessä oma-aloitteisesti tietoa heitä askarruttavista asioista ja tarvitsemistaan tuotteista, tulisi yritysten olla löydettävissä oikealla hetkellä tilanteeseen sopivin sisällöin.

Menestystarinat tarjoaa monipuolista sisältöosaamista, joka edistää sekä verkkosivujesi löydettävyyttä kettä kävijöittesi viihtymistä sivuillanne!

Ostajaprofiili ja ostopäätöspolku

Jokaisen yrityksen tulisi suunnitella markkinointinsa asiakaslähtöisesti. Vain asiakaslähtöisyyteen perustuva markkinointi voi tuottaa tuloksia. Parhaat työkalut asiakaslähtöisen markkinoinnin toteuttamiseksi ovat ostajaprofiili ja ostopäätöspolku, joiden avulla yritys voi rakentaa toimivaa markkinointia. Lue lisää ostajaprofiileista ja ostopäätöspoluista.

Erottautumistekijät

Erottautumistekijät ovat osa markkinointia ja oman asiakkaan auttamista ostopolulla. Ilman erottautumistekijöitä yrityksen markkinointi menee hukkaan. Yrityksen tulee tuntea mitä viestejä omalle ihanneasiakkaalle kilpailijat markkinoivat, ja rakentaa omat erottautumistekijät ihanneasiakasta palvellen. Lue lisää erottautumistekijöistä.

Yritystarina

Yrityksen tarina on yksi tärkeimmistä sivuista yrityksen verkkopalveluissa. Yrityksen tarina on se miten esittelet yrityksesi laajassa muodossa muille ihmisille. Lue lisää yritystarinasta.

Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaation tehokkuus perustuu oikea-aikaiseen ja personoituun viestintään sekä aikaa vievien työtehtävien automaattiseen hoitamiseen. Tavoitteena on tavoittaa asiakas juuri sillä hetkellä, kun hän pohtii hankinnan tekemistä. Me Menestystarinoilla voimme tehdä markkinoinnin automaation puolestasi. Hyödynnämme tekemisessämme markkinoinnin automaation HubSpot- ja Active Campaign -markkinoinnin automaatiotyökaluja. Ota yhteyttä!

Konseptin suunnittelu

Onko sinulla tavoite, mutta et tiedä miten tavoitteeseen voisi päästä? Olemme tunnistaneet erilaisia yritysten tavoitteita ja ongelmia vuodesta 2006 lähtien. Olemme dokumentoineen ongelmat, niiden syyt ja sopivat ratkaisut omaksi tietopankiksemme. Esimerkiksi Luxury Collection Automobilesin ongelman "Aika ei riitä markkinointiin" ratkaisimme automatisoimalla SoMe -postauksia, mikä nosti verkkosivujen vierailijamäärät yli 3x ja auttoi yrityksen tekemään myyntiennätyksen kesällä 2020.

Ota yhteyttä!

Mitä haluaisit tietää markkinoinnista? Haluatko kasvattaa myyntiä? Onko sinun vaikea saada hyviä työhakemuksia? Eivätkö olemassa olevat asiakkaat osta lisää? Markkinoinnilla voi ratkaista yllättävän monta yrityksen erilaista haastetta. Ole meihin yhteydessä, niin ratkaistaan yrityksesi kasvun esteet tiedolla, taidolla, kokemuksella ja hyvällä mielellä! Soita: 045 876 9670