Digitaalisessa ajassamme korostuu asiakkaan oma-aloitteinen tiedon etsintä ja vaihtoehtojen kartoittaminen. Menneinä aikoina myyjällä oli usein ylivertainen asema tuote- ja palvelutuntemuksen suhteen. Nykyään lähestulkoon samat tiedot ovat asiakkaankin löydettävissä, jolloin hän pystyy etenemään ostoprosessissaan pitkälle jo ennen kuin ehtii olemaan ensimmäisen kerran yhteydessä myyjään tai myyjä asiakkaaseen.

Yrityksen on tärkeää olla näkyvissä samoissa kanavissa kuin sen kohdeyleisö ja löydettävissä silloin, kun asiakas tarvitsee sen tuotteita ja/tai palveluita tai muuten aiheeseen liittyvää tietoa. Potentiaalista asiakasta houkutellaan siirtymään verkkosivuille häntä kiinnostavien sisältöjen pariin ja asiakkaan toimintaa seuraamalla tunnistetaan hetki, jolloin hän on valmis ostamaan.

Inbound-markkinointi ei ole yksittäinen toimenpide, vaan kattokäsite erilaisille markkinoinnin toimenpiteille, joilla pyritään tavoittamaan potentiaalinen asiakas oikea-aikaisesti juuri silloin, kun hänellä on tarve tiettyyn tuotteeseen tai palveluun. Inbound-markkinoinnin tärkeitä osa-alueita ja keinoja ovat mm. sisältömarkkinointi, hakukoneoptimointi, markkinoinnin automaatio sekä ostajaprofiilit ja ostopäätöspolut.

Inbound-markkinoinnin keskiössä ovat ymmärrys asiakkaan tarpeesta ja hänen palvelemisensa ostopäätöspolun kaikissa vaiheissa: Houkuttele kiehtovilla aiheilla, tarjoa asiantuntijuuttasi, tue häntä ongelmanratkaisussa ja ehdota sopivimmat vaihtoehdot. Tämän ymmärryksen muodostamisessa tärkeässä osassa on mm. ostajaprofiilien määrittely. Viestien aktiivisesti asiakkaitasi kiinnostavista aiheista ja osallistumalla asiantuntevasti oman alan keskusteluun, rakennat brändinne uskottavuutta, luot ihmisten ajatuksiin mielikuvaa luotettavasta toimijasta ja saat liidejä.

96 % menestyneimmistä B2B Inbound –markkinoijista kertoo yrityksensä luotettavuuden
ja uskottavuuden kasvaneen kohdeyleisön joukossa

90 % menestyneimmistä B2B Inbound –markkinoijista priorisoi kohdeyleisön tiedon tarpeen
oman markkinointi-/myynti viestin yli

81 % inbound-markkinoijista kertoo suurimman hyödyn olevan dokumentoitu suunnitelma:
Koko tiimillä on yhteiset tavoitteet ja tieto siitä, minkälaista sisältöä tuotetaan

61 % sisältömarkkinoijista pitää suurimpana haasteena muuttuvia hakukonealgoritmeja

Tietolähde: Content Marketing Institute, State of B2B inbound 2019

 

Haluatko kuulla lisää?