Menestystarinat logo
Markkinoinnin strateginen suunnittelu

Markkinoinnin strateginen suunnittelu

Markkinoinnin strateginen suunnittelu

Oikein laaditun markkinointistrategian kautta voi yrityksesi käyttää markkinointibudjettinsa järkevällä tavalla ja näin saavuttaa sille asetetut liiketoiminnalliset tavoitteet. Tarvitsisitko apua yrityksesi markkinointistrategian laatimisessa?

Contact us arrow

Empaattisuus

Olemme ylpeitä lämminhenkisestä työyhteisöstämme, joka mahdollistaa yksilöllisen kasvun. Annamme jokaisen tulla nähdyksi ja kuulluksi. Annamme suuren arvon työntekijöittemme vahvuuksille. 

Rohkeus

Turvallinen työyhteisömme rohkaisee kokeilemaan uutta ja kyseenalaistamaan totutun. Uskallamme ottaa riskejä mutta harkittuja sellaisia. Olemme valmiita tunnustamaan virheemme ja myös oppimaan niistä. 

Omanarvontunto

Tunnemme arvomme asiantuntijoina ja yrityksenä. Emme laske itsellemme asettamiamme vaatimuksia minkään tai kenenkään vuoksi.

Markkinoinnin strateginen suunnittelu

Huolellisesti laadittu markkinointistrategia on edellytys yritykselle määritettyjen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiselle. Markkinointistrategian tulee rakentua yrityksen kohderyhmien, asiakkaillensa antamiensa lupausten, kannattamiensa arvojen ja erottautumistekijöittensä päälle. Markkinointistrategia luo pohjaan edelleen markkinointisuunnitelmalle, joka ohjaa markkinoinnin tekemistä käytännön tasolla.

Tunnetko yrityksesi tärkeimmät kohderyhmät ja koetko puhuttelevasi heitä oikeanlaisella tavalla? Menestystarinat auttaa yrityksiä tunnistamaan niille ihanteellisimmat asiakkaat. Tämän teemme luomalla yritykselle ostajaprofiileja, jotka ovat sen oikeita asiakkaita heijastelevia fiktiivisiä persoonia. Ostajaprofiilit kertovat tavoiteltujen asiakkaiden tarpeista ja ostokäyttäytymisestä, mikä auttaa oikeanlaisten markkinointisisältöjen tekemisessä ja yrityksen ydinviestin viemisessä. Ostajaprofiilien luominen on myös tie asiakkaan ostopäätöksen teon vaiheita kuvaavan ostopolun rakentamiseen. Tieto asiakkaan käyttäytymisestä ostopäätöksenteon eri vaiheissa tarjoaa yritykselle mahdollisuuden auttaa asiakasta juuri oikealla hetkellä, hänelle merkityksellistä sisältöä tarjoamalla.

Oikein laaditun markkinointistrategian kautta voi yrityksesi käyttää markkinointibudjettinsa järkevällä tavalla ja näin saavuttaa sille asetetut liiketoiminnalliset tavoitteet. Tarvitsisitko apua yrityksesi markkinointistrategian laatimisessa?

Markkinoinnin strategisena kumppanina luomme kanssanne

  • ihanneasiakkaittenne ominaisuuksista kertovat ostajaprofiilit
  • asiakkaittenne ostokäyttäytymistä havainnollistavat ostopäätöspolut
  • markkinointi- ja sisältösuunnitelmat
  • menestyksekkäät markkinointitoimenpiteet- ja sisällöt.

 

Kiinnostaisiko sinua työskennellä tiimissämme? Ole meihin yhteydessä!

divider divider

Kiinnostaisiko sinua työskennellä tiimissämme? Ole meihin yhteydessä!

Haluaisitko jutella markkinoinnista?

Kerromme mielellämme, miten voimme edistää sinun liiketoimintaasi.

Ota yhteyttä
Laura Alho Laura Alho
Read more arrow
Laura Alho Laura Alho
Read more arrow
Laura Alho Laura Alho
Read more arrow