Menestystarinat logo
Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi
Influencer -markkinointi

Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi on toimintaa, jossa vaikuttajat  esittelevät seuraajilleen tuotteita, joista he mahdollisesti eivät aiemmin ole kuulleet. Idea vaikuttajamarkkinoinnissa on siinä, että firmat saa kiinni sellaisia kohderyhmiä, jota ei meinaa tavoittaa maksetulla mainonnalla. Lisäksi vaikuttajan seuraajat sitoutuvat vaikuttajan kautta yrityksen arvoihin. Vaikuttajamarkkinoinnilla rakennetaan brändiä ja ohjataan myyntiin samanaikaisesti.

Ota yhteyttä arrow
Influencer-markkinointi

Empaattisuus

Olemme ylpeitä lämminhenkisestä työyhteisöstämme, joka mahdollistaa yksilöllisen kasvun. Annamme jokaisen tulla nähdyksi ja kuulluksi. Annamme suuren arvon työntekijöittemme vahvuuksille. 

Rohkeus

Turvallinen työyhteisömme rohkaisee kokeilemaan uutta ja kyseenalaistamaan totutun. Uskallamme ottaa riskejä mutta harkittuja sellaisia. Olemme valmiita tunnustamaan virheemme ja myös oppimaan niistä. 

Omanarvontunto

Tunnemme arvomme asiantuntijoina ja yrityksenä. Emme laske itsellemme asettamiamme vaatimuksia minkään tai kenenkään vuoksi.

Vaikuttajamarkkinointi

Moni meistä on kiinnostunut kuulemaan vinkkejä ja suosituksia tarjolla olevista tuotteista tai palveluista omalta ystäväpiiriltään tai seuraamiltaan julkisuuden henkilöiltä. Vaikuttajamarkkinointi perustuu juuri tähän ajatukseen. Yritykset tekevät vaikuttajamarkkinointia tarkoin valitsemiensa henkilöbrändien eli vaikuttajien kanssa puhutellakseen itselleen tärkeitä kohderyhmiä. Vaikuttajamarkkinoinnin vaikuttavuus ja uskottavuus syntyy siitä, että vaikuttajan ja yrityksen brändit rakentuvat samojen arvojen ympärille.

Vaikuttajamarkkinoinnissa mainoskanavana toimii ammattimaisesti sisältöjä omista kiinnostuksen kohteistaan tuottava vaikuttaja, joka nauttii suuren ja sitoutuneen kohdeyleisönsä arvostusta. Vaikuttajat tuovat esille mielipiteitään, suosituksiaan tai tietoa käsittelemäänsä aiheeseen liittyen, ja samalla he voivat tuoda yhteistyökumppaninsa ja sen tarjoamat tuotteet tai palvelut seuraajiensa tietoisuuteen.

Yritys voi kohderyhmällensä tärkeän vaikuttajan kautta tavoittaa monia sille tärkeitä ihmisiä, kuten potentiaalisia uusia asiakkaita. Vaikuttajina toimii paljon erilaisia ihmisiä, kuten julkisuuden henkilöitä, bloggareita, urheilijoita tai tubettajia, jotka jakavat merkityksellisiä sisältöjä suurelle ja sitoutuneelle yleisölleen. Erityisesti sosiaalisessa mediassa toimii paljon kiinnostavia persoonia, jotka ovat saavuttaneet suuren määrän uskollisia seuraajia.

Vaikuttajamarkkinointiyhteistyön tekee tehokkaaksi se, että vaikuttaja ja yritys puhuttelevat samoja kohdeyleisöjä ja jakavat keskenään saman arvomaailman. Omalle yritykselle soveltuvaa vaikuttajaa etsiessä on kirkastettava monia asioita: Minkälaisia kohderyhmiä vaikuttajamarkkinoinnilla tavoitellaan ja missä kanavissa he viettävät aikaansa? Keihin vaikuttajiin ja minkälaisiin sisältöihin tavoitellut kohderyhmät ovat sitoutuneet?

Harkitsetko vaikuttajamarkkinoinnin aloittamista tai uusia ideoita toteutukseen? Varaa 15 minuutin keskusteluaika, niin selvitetään vaikuttajamarkkinoinnin soveltuvuus yrityksellesi.

Vaikuttajamarkkinointi – lisää brändin tunnettuutta ja myyntiä

divider divider

Vaikuttajamarkkinointi – lisää brändin tunnettuutta ja myyntiä

Viritetään markkinointisi kuntoon.

Selvitetään, mitkä vaikuttajat sopivat yrityksellesi.

Ota yhteys