Ostajaprofiilit avaavat ostajien tarpeita, motiiveja ja ostokäyttäytymistä huomattavasti tarkemmin kuin kohderyhmät. Kun ostajasta tiedetään enemmän, voidaan tehdä toimivampia markkinointi- ja myyntisuunnitelmia. Ostajaprofiilien määrittely on tärkeä osa inbound-markkinointia, sillä ostajaprofiilien ja ostopäätöspolun perusteella osataan tuottaa juuri sellaista sisältöä, joka kiinnostaa omia potentiaalisia ostajia ja juuri niihin kanaviin, joissa he liikkuvat.

Miten ostajaprofiilit määritellään

Ostajaprofiilit ovat osittain fiktiivisiä, mutta perustuvat asiakastuntemukseen yrityksen ihanneasiakkaista. Niiden tehtävä on auttaa kohdistamaan markkinointia juuri oikeille henkilöille. Ostajaprofiilit eivät ole kuvauksia yrityksen kohderyhmistä, vaan syväluotaavia ja yksityiskohtaisia henkilökuvia. Ostajaprofiilit eivät kuitenkaan ole todellisia henkilöitä, vaan yleistyksiä yrityksen olemassa olevista ja tavoittelemista asiakkaista. Ne pohjautuvat osin yrityksen omiin käsityksiin, mutta myös analyyseihin, tutkimustietoon sekä esimerkiksi nykyisille ja entisille asiakkaille tehtyihin kyselyihin.

Personoi markkinointiasi

Ostajaprofiilit tukevat hyvin sisältömarkkinointia: jokaiselle ostajaprofiilille voi tuottaa kohdennettua sisältöä, juuri sille sopivalla äänensävyllä. Sisällön tulee olla merkityksellistä sen vastaanottajalle: hyödyllistä ja nimenomaan hänen tilannettaan palvelevaa. Ostajaprofiilit tekevät markkinoinnista asiakaskeskeisempää ja henkilökohtaisempaa. Personoidulla markkinoinnilla vahvistat suhdettasi asiakkaaseen. Mitä paremmin ja yksilöllisemmin palvelet asiakastasi, sen todennäköisemmin vahvistat hänen sitoutumistaan yritykseesi.

 

80 % kuluttajista asioi todennäköisemmin sellaisten yritysten kanssa,
jotka kohtaavat asiakkaansa personoidusti

Lähde: The power of me: The impact of personalization on marketing performance, Epsilon 2017

 

Keskeistä on myös tarkastella, missä kanavissa ostajaprofiilit viettävät aikaansa ja mistä he hakevat tietoa. Ostajien profilointi ei ainoastaan auta suunnittelemaan markkinoinnin sisältöä, vaan myös valitsemaan ne kanavat missä markkinoidaan. Ostajaprofiilit ovat apunasi, kun suunnittelet verkkosivuja, mietit verkkosivujesi tai uutiskirjeidesi sisältöä, määrität asiakkaittesi ostospolkuja sekä miettiessäsi, miten saat hänet ostamaan uudelleen tai kuinka saada hänet suosittelijaksi.

Panosta ostajaprofiilien kartoittamiseen ja pyri palvelemaan asiakkaita kilpailijoitasi paremmin!

Haluatko kuulla lisää?