Sisältömarkkinoinnin keskeinen tehtävä on asiakkaan palveleminen. Sisältömarkkinoinnin tavoitteita voivat olla esimerkiksi brändin tunnettuuden lisääminen tai asiakasuskollisuuden vahvistaminen. Asiakkaan kiinnostuksen kohteet ja tarpeet pyritään ensin tunnistamaan, jotta hänelle voidaan tarjota mahdollisimman osuvaa ja hyödyllistä sisältöä. Tässä toimivat apuna ostajaprofiilit, jotka kertovat yritykselle mitä sen asiakkaat arvostavat ja tarvitsevat.

Yrityksen tulee tarjota asiakkaalle sellaisia sisältöjä, joista hän saa apua päätöksentekonsa tueksi ostopäätöspolun jokaisessa vaiheessa. Sisällöillä pyritään herättämään kiinnostusta ja tarpeita, rakentamaan luottamusta, auttamaan ja sitouttamaan. Haasteena tämän päivän digitaalisessa maailmassa on suuri mainos- ja informaatiotulva. Erottautuakseen kilpailijoista tulee yrityksen tuottaa asiakkaalleen merkityksellistä ja juuri häntä palvelevaa sisältöä.

Tutkimustietoa sisältömarkkinoinnista Suomessa:

84 % suomalaisista yrityksistä tekee sisältömarkkinointia

57 % suomalaisista markkinoijista mittaa sisältömarkkinointinsa toimivuutta

Lähde: The current state of content marketing in the Nordics, Spoon

 

Sisältöstrategia ohjaamassa

Sisältömarkkinointi on sisältöstrategian toteuttamista. Sisältömarkkinointia tulisi tehdä pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti. Sisältöjen tulee tukea yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita. Keskeistä on tarkentaa kohderyhmät ja se, miten heihin halutaan vaikuttaa. Tämä taas on auttamassa, kun mietitään millaisia sisältöjä organisaation tulisi tuottaa.

Sisältöstrategian avulla pystytään tehostamaan prosesseja ja valitaan ne sisällöt ja toimenpiteet, jotka parhaiten tukevat asetettuja tavoitteita. Tarkkaan mietittyjen sisältöjen avulla voidaan esimerkiksi ohjata verkkosivuille juuri oikeanlaisia kävijöitä ja saada heidät toimimaan halutulla tavalla. Toimenpiteiden ja sisältöjen toimivuutta tulee mitata ja analysoida systemaattisesti. Näin voidaan oppia tehdystä ja päättää kehitystoimenpiteistä.

Menestystarinat on kokenut sisältömarkkinoinnin tekijä. Ota meidät tekemään yrityksesi liiketoiminnallisia tavoitteita tukevaa sisältömarkkinointia!

Haluatko kuulla lisää?