Menestystarinat logo
Copywriting

Copywriting

Sisällöntuotanto, copywriting
Copywriting

Copywriting

Tästä tekstien suunnittelusta me tykätään. Siinä saa olla tosi luova. Kuinka moni on oikeesti miettinyt sitä miltä firman tekstien pitäs kuulostaa? Kuka se on joka puhuu? Meillä esimerkiksi aiemmin oli puhetyyli verkossa tosi korporaatiomainen ja tylsä. Sitten tajuttiin, että miksi me puhutaan silleen, kun eihän meistä kukaan puhu asiakkaillekaan niin. Sen lisäksi, että mietitään tyyli, niin laitetaan myös sisältö kuntoon.

Ota yhteyttä arrow
Influencer-markkinointi

Empaattisuus

Olemme ylpeitä lämminhenkisestä työyhteisöstämme, joka mahdollistaa yksilöllisen kasvun. Annamme jokaisen tulla nähdyksi ja kuulluksi. Annamme suuren arvon työntekijöittemme vahvuuksille. 

Rohkeus

Turvallinen työyhteisömme rohkaisee kokeilemaan uutta ja kyseenalaistamaan totutun. Uskallamme ottaa riskejä mutta harkittuja sellaisia. Olemme valmiita tunnustamaan virheemme ja myös oppimaan niistä. 

Omanarvontunto

Tunnemme arvomme asiantuntijoina ja yrityksenä. Emme laske itsellemme asettamiamme vaatimuksia minkään tai kenenkään vuoksi.

Copywriting

Markkinoinnin ydinajatuksena on asiakkaan auttaminen, minkä johdosta yrityksen tulisi ymmärtää asiakkaan tarpeita sekä tarjota ratkaisu hänen ongelmiinsa. Hyvin suunniteltu teksti puhuttelee asiakasta merkityksellisellä tavalla ja saa hänet toimimaan halutulla tavalla, kuten vaikkapa ostamaan hänelle tarjottu tuote tai palvelu. Suunnitelmallinen tekstisuunnittelu toimii välineenä myös brändin rakentamisessa ja asiakasuskollisuuden vahvistamisessa.

Tekstisuunnittelua tehdessä tulee olla hyvin perillä asiakkaan kiinnostuksen kohteista: mitä hän tarvitsee, minkälaisia ongelmia hänellä on ja minkälaisista asioista hän on kiinnostunut. Asiakkaan kiinnostuksen kohteet ja tarpeet on pyrittävä aivan ensimmäiseksi tunnistamaan, jotta pystyttäisiin tuottamaan juuri häntä puhuttelevaa hyödyllistä sisältöä. Tässä toimivat apuna ostajaprofiilit, jotka avaavat yritykselle asiakkaitten tarpeita, kiinnostuksen kohteita ja arvomaailmaa.

Yrityksen tulee tarjota asiakkaalle sellaisia sisältöjä, joista hän saa apua päätöksentekonsa tueksi ostopäätöspolun jokaisessa vaiheessa. Sisällöillä pyritään herättämään kiinnostusta ja tarpeita, rakentamaan luottamusta, auttamaan ja sitouttamaan. Haasteena tämän päivän digitaalisessa maailmassa on suuri mainos- ja informaatiotulva. Erottautuakseen kilpailijoistaan tulee yrityksen tuottaa asiakkaillensa oikeasti hyödyllistä sisältöä.

 

Tekstin tulee puhutella sekä lukijaa että hakukonetta

Vaikka tekstiä tuleekin kirjoittaa ensisijaisesti sen lukijalle, ei hakukoneoptimoinninkaan näkökulmaa tule unohtaa. Hakukoneoptimoitu tekstisisältö pitää sisällään aihetta hyvin kuvaavan otsikoinnin, kiinnostusta herättävän väliotsikoinnin sekä informatiivisen leipätekstin linkityksineen ja loppukehotteineen. Tekstiin ja otsikointiin tulee sisällyttää niitä avainsanoja, joita asiakkaat hakukoneissa käyttävät – tarkoituksenaan edistää verkkosivujen löydettävyyttä hakukoneissa.

 

Saavuta haluamasi tulokset tekstisuunnittelun keinoin

Tarvitsetko apua sisältöjen suunnittelussa ja tuottamisessa? Menestystarinoiden avulla voit tarjota asiakkaallesi tekstisisältöjä, jotka ratkaisevat hänen ongelmiaan ja tuovat hänet verkkosivuillesi – minkä kautta saavutat paremman myynnin.

Selvitetään miten copywriting ja sisältöjen suunnittelu voisi auttaa yritystä saavuttamaan tavoitteensa. Varaa tästä 15 minuutin keskusteluaika.

Tuotamme menestyksesi sisällöt.

divider divider

Tuotamme menestyksesi sisällöt.

Viritetään firmasi markkinointi kuntoon.

Selvitetään, mitkä pullonkaulat kannattaa korjata ensin.

Ota yhteys