Menestystarinat logo
Copywriting

Copywriting

Copywriting

Tarjoamalla kohdeyleisöllesi merkityksellistä sisältöä saat heidät palaamaan luoksesi aina uudestaan. Auta sinulle tärkeitä ihmisiä ja tuo ratkaisuja heidän ongelmiinsa. Viihdytä lukijoita mielenkiintoisilla artikkeleilla ja anna heille uusi ideoita. Autamme sinua sisältösuunnitelman koostamisessa ja liiketoimintaasi tukevien sisältöjen luomisessa. Saat meiltä tekstisisällöt, jotka puhuttelevat sekä lukijaansa että hakukonetta.

Contact us arrow

Empaattisuus

Olemme ylpeitä lämminhenkisestä työyhteisöstämme, joka mahdollistaa yksilöllisen kasvun. Annamme jokaisen tulla nähdyksi ja kuulluksi. Annamme suuren arvon työntekijöittemme vahvuuksille. 

Rohkeus

Turvallinen työyhteisömme rohkaisee kokeilemaan uutta ja kyseenalaistamaan totutun. Uskallamme ottaa riskejä mutta harkittuja sellaisia. Olemme valmiita tunnustamaan virheemme ja myös oppimaan niistä. 

Omanarvontunto

Tunnemme arvomme asiantuntijoina ja yrityksenä. Emme laske itsellemme asettamiamme vaatimuksia minkään tai kenenkään vuoksi.

Copywriting

Markkinoinnin ydinajatuksena on asiakkaan auttaminen, minkä johdosta yrityksen tulisi ymmärtää asiakkaan tarpeita sekä tarjota ratkaisu hänen ongelmiinsa. Hyvin suunniteltu teksti puhuttelee asiakasta merkityksellisellä tavalla ja saa hänet toimimaan halutulla tavalla, kuten vaikkapa ostamaan hänelle tarjottu tuote tai palvelu. Suunnitelmallinen tekstisuunnittelu toimii välineenä myös brändin rakentamisessa ja asiakasuskollisuuden vahvistamisessa.

Tekstisuunnittelua tehdessä tulee olla hyvin perillä asiakkaan kiinnostuksen kohteista: mitä hän tarvitsee, minkälaisia ongelmia hänellä on ja minkälaisista asioista hän on kiinnostunut. Asiakkaan kiinnostuksen kohteet ja tarpeet on pyrittävä aivan ensimmäiseksi tunnistamaan, jotta pystyttäisiin tuottamaan juuri häntä puhuttelevaa hyödyllistä sisältöä. Tässä toimivat apuna ostajaprofiilit, jotka avaavat yritykselle asiakkaitten tarpeita, kiinnostuksen kohteita ja arvomaailmaa.

Yrityksen tulee tarjota asiakkaalle sellaisia sisältöjä, joista hän saa apua päätöksentekonsa tueksi ostopäätöspolun jokaisessa vaiheessa. Sisällöillä pyritään herättämään kiinnostusta ja tarpeita, rakentamaan luottamusta, auttamaan ja sitouttamaan. Haasteena tämän päivän digitaalisessa maailmassa on suuri mainos- ja informaatiotulva. Erottautuakseen kilpailijoistaan tulee yrityksen tuottaa asiakkaillensa oikeasti hyödyllistä sisältöä.

 

Tekstin tulee puhutella sekä lukijaa että hakukonetta

Vaikka tekstiä tuleekin kirjoittaa ensisijaisesti sen lukijalle, ei hakukoneoptimoinninkaan näkökulmaa tule unohtaa. Hakukoneoptimoitu tekstisisältö pitää sisällään aihetta hyvin kuvaavan otsikoinnin, kiinnostusta herättävän väliotsikoinnin sekä informatiivisen leipätekstin linkityksineen ja loppukehotteineen. Tekstiin ja otsikointiin tulee sisällyttää niitä avainsanoja, joita asiakkaat hakukoneissa käyttävät – tarkoituksenaan edistää verkkosivujen löydettävyyttä hakukoneissa.

 

Saavuta haluamasi tulokset tekstisuunnittelun keinoin

Tarvitsetko apua sisältöjen suunnittelussa ja tuottamisessa? Menestystarinoiden avulla voit tarjota asiakkaallesi tekstisisältöjä, jotka ratkaisevat hänen ongelmiaan ja tuovat hänet verkkosivuillesi – minkä kautta saavutat paremman myynnin.

Kiinnostaisiko sinua työskennellä tiimissämme? Ole meihin yhteydessä!

divider divider

Kiinnostaisiko sinua työskennellä tiimissämme? Ole meihin yhteydessä!

Haluaisitko jutella markkinoinnista?

Kerromme mielellämme, miten voimme edistää sinun liiketoimintaasi.

Ota yhteyttä
Laura Alho Laura Alho
Read more arrow
Laura Alho Laura Alho
Read more arrow
Laura Alho Laura Alho
Read more arrow