Verkkosivuston tehtävänä on myydä tuotteita ja palveluita sekä lisätä yrityksen tunnettuutta. Sivuston tulee palvella asiakasta hänen ostopäätöspolkunsa eri vaiheissa. Verkkokaupassa tulee korostua hakutoiminnon sujuvuus, miellyttävä selattavuus ja tuotetietojen kattavuus. Sisällöllisesti laadukas, sujuvasti toimiva ja eri sidosryhmiä palveleva sivusto rakentaa ihmisten mielissä kuvaa asiantuntevasta ja aikaansa seuraavasta yrityksestä, jonka kanssa on mutkatonta asioida. Edistä yrityksesi liiketoimintaa kehittämällä verkkosivujanne ja paranna kilpailukykyänne suhteessa muihin alanne toimijoihin. Laadukasta verkkosisältöä haluaa henkilökuntakin ylpeänä jakaa eteenpäin.

Nostetaan yrityksesi verkkosivut uudelle tasolle!

Menestystarinoissa on vankka kokemus verkkosivukehityksestä. Meiltä löytyy osaamista niin ohjelmoinnin, graafisen suunnittelun, sisällöntuotannon kuin projektijohtamisenkin alueella. Olemme uudistaneet lukuisia jo olemassa olevia sivustoja sekä tehneet lukuisia verkkosivustoja aivan alusta alkaen. Verkkosivutyöskentelymme perustuu tutkittuun tietoon ja tarkkaan analyysiin siitä, miten sivustot kannattaa rakentaa. Kaikkea työtämme ohjaa asiakkaamme liiketoimintatavoitteet ja halu saavuttaa mahdollisimman korkea sivuston käyttäjäkokemus.

Verkkosivujen käytettävyys

Verkkosivujen kehitys aloitetaan tutkimalla yrityksen nykyistä sivustoa, sen rakennetta ja siellä tapahtuvaa liikennettä. Tätä kaikkea pyritään kehittämään paremmaksi ja sujuvammaksi. Sivuston navigoinnin ja kävijöiden etsimät tiedot tulee olla vaivattomasti löydettävissä. Sivuston rakennetta suunnitellessa kannattaa ottaa huomioon ihmisten yleiset tottumukset liikkua verkkosivuilla. Esimerkiksi yrityksen logon on totuttu sijaitsevan sivun vasemmassa yläkulmassa, valikon ylälaidassa tai vasemmassa reunassa ja some-ikonit sivun alaosassa. Moni liikkuu verkkosivuilla mobiililaitteella, joten sivujen tulee olla mobiilioptimoidut. Tämä tulee ottaa huomioon jo sivuston suunnitteluvaiheessa.

Verkkosivujen tulee rakentaa mielikuvaa luotettavasta toimijasta. Luotettavuudesta ja asiantuntijuudesta kertovat moitteettomasti toimiva sivusto, laadukkaasti koostetut tuotetiedot, helposti löydettävissä olevat yhteystiedot ja virheetön teksti. Sivujen ulkoasun tulee kunnioittaa yrityksen graafista ohjeistusta. Sivuston alasivujen tulee näyttää yhtenäiseltä kokonaisuudelta ja toimia keskenään samalla logiikalla. Pyydä meidän näkemyksemme siitä, miten verkkosivujenne käytettävyyttä voisi parantaa!

Haluatko kuulla lisää?