Sopivan kumppanin etsiminen saattaa joskus käydä työstä myös digitaalisessa markkinoinnissa. Vaihtoehtoja on lukuisia, eikä pelkkä vierailu verkkosivuilla välttämättä kerro totuutta markkinointitoimiston osaamisesta tai sopivuudesta yrityksellesi.

Helpottaaksemme tehtävääsi kokosimme kuuden kohdan listan, joka auttaa valitsemaan juuri yrityksellesi sopivan kumppanin digitaaliseen markkinointiin.

1. Mikä on toimiston historia ja erikoisosaaminen?

Kuinka pitkään yritys on tehnyt digitaalista markkinointia ja miten paljon sen riveistä löytyy kokemusta? Yrityksen ikä ei aina paljasta, miten vakaalla pohjalla sen liiketoiminta on, mutta kannattaa ainakin selvittää, minkä verran yrityksen taustahenkilöillä on kokemusta alalta.

Vilkaisu yrityksen henkilöstösivulle voi kertoa, minkä alan osaajia yrityksestä löytyy. Mitä laajempia palveluita tarvitsette, sitä tärkeämpää on, että kumppanilla on kokemusta useammasta digitaalisen markkinoinnin osa-alueesta.

2. Mitkä osa-alueet partneri tekee omalla henkilökunnallaan ja mitä palveluita ostaa ulkopuolelta?

Joskus markkinointitoimisto ei tuota kaikkia asiakkaidensa tarvitsemia palveluita talon sisällä, vaan osa palveluista on ulkoistettu. Jos partneri on ulkoistanut yksittäisen osa-alueen tarvitsemistasi palveluista, se ei välttämättä ole ongelma, kunhan toiminta on läpinäkyvää. Mutta jos partneri ostaa yrityksellesi erityisen tärkeän palvelun ulkoisena palveluna, voi olla kannattavampaa etsiä kumppani, joka tuottaa palvelun talon sisällä.

3. Varmistu siitä, miten markkinointia johdetaan

Onko tavoitteet määritelty ennen markkinoinnin aloittamista? Kuinka usein toimenpiteitä tehdään? Selvitä kumppaniltasi myös, miten vastuut on jaettu yrityksen sisällä, ja ketkä ovat vastuussa juuri sinun yrityksesi markkinoinnista.

4. Kenelle markkinointia tehdään?

Tekeekö kumppani markkinointia itselleen vai yrityksellesi? Joskus kumppanin kannustimet ovat esimerkiksi työntekijöiden oman uran edistämisessä tai palkintojen saamisessa. Tällöin he yrittävät tehdä ulkopuolisiin silmiin hyvältä näyttävää markkinointia, jonka tulokset ovat kuitenkin laihat.

Yksi markkinointitoimiston valinnan tärkeimmistä kriteereistä on, että he tekevät markkinointia asiakkaalle, ja vielä tarkemmin sanottuna asiakkaan asiakkaille. Hyvän digitaalisen markkinoinnin kumppanin päätavoite on parantaa asiakkaan liiketoimintaa verkossa.

5. Miten ja kuinka usein tuloksia seurataan? Entä kuinka pian markkinoinnin odotetaan tuottavan tuloksia?

Tulosten seuraaminen on yksi digitaalisen markkinoinnin avaintekijöistä, ja hyvä kumppani myös raportoi teille tuloksista säännöllisesti. Kannattaa selvittää, kuinka usein ja miten tuloksia seurataan. Sekä teidän että kumppanin pitäisi myös tietää, kuinka pitkiä yrityksenne asiakkaiden ostopolut tyypillisesti ovat. Kuinka pian markkinoinnilta voidaan odottaa konkreettisia tuloksia?

6. Mitkä ovat partnerin veloitusperusteet?

Kannattaa selvittää, hyötyykö kumppani mediahankinnoista. Tällöin heidän suosituksensa voivat tähdätä mediahankintojen lisäämiseen, vaikka se olisi yrityksesi etujen vastaista. Yrityksesi pitää voida luottaa markkinointikumppaniinsa ja heidän suosituksiinsa. Hyvä kumppani haluaa aidosti auttaa parantamaan yrityksesi tulosta eikä pelaa omaan pussiinsa!

Jos tarvitset digitaalisen markkinoinnin palveluita, ota meihin yhteyttä ja katsotaan, olemmeko teille sopiva kumppani!