Mainonta

Mitä on mainonta?

Mainonta on tuotetun sisällön esittämistä sille varatussa tilassa maksua vastaan. Mainonnan tarkoituksena on saada mainonnan kohderyhmä toimimaan mainostajan toivomalla tavalla, esimerkiksi ostamaan mainostettu tuote tai palvelu.

Mainonta on yksi osa-alue markkinointialan sisällä. Mainonnan vaihtoehtoja ovat esimerkiksi sponsorointi, kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen, hakukoneoptimointi, sisällöntuotanto sosiaaliseen mediaan, verkostoituminen, podcastin tai youtube-kanavan perustaminen.

Liiketoiminnan kasvattaminen mainonnalla

Mainonnalla pyritään ratkaisemaan yrityksen kasvun pullonkauloja, eli esteitä. Kasvun pullonkauloja voivat olla esimerkiksi:

 • Riittämätön tunnettuus markkinoilla
 • Yrityksen maine voi olla riittämätön tai virheellinen
 • Yritys ei herätä kiinnostusta
 • Yritys ei kerää suositteluja tai saa lisäostoja, hyvästä tuotteesta huolimatta

Oikean pullonkaulan tunnistaminen tapahtuu datan ja kokeilemisen avulla. Mainonnan suunnittelu tehdään ratkaistavan pullonkaulan ehdoilla. 

Mainonnan etu orgaaniseen näkyvyyteen verrattuna on sen nopea skaalautuvuus tulosten mukaan.

Mainonnassa käytettävät sisällöt

Mainonnassa voidaan käyttää monipuolisesti erilaisia sisältöjä. Yleisimmät mainostyypit ovat:

 • Bannerimainokset
 • Kuvamainokset
 • Radio- ja äänimainokset, esimerkiksi podcasteissa
 • Printti- ja lehtimainokset
 • Tekstimainokset
 • Videomainokset
 • Yhdistelmämainokset edellä mainituista

Sisältö mainokseen suunnitellaan kohderyhmälähtöisesti ja ratkaistavan pullonkaulan perusteella. Tehokkaimmat mainokset yhdistävät luovuuden ja tavoitteiden mukaiset sisällöt. Mainosten tulee sopia yrityksen identiteettiin, eli brändiin, toimiakseen tehokkaasti.

Mainonnan seuranta

Digimainonnan toimivuutta seurataan mainosalustojen omilla mittareilla, sekä kampanja- ja verkkosivuille asennetuilla seurantatyökaluilla. Paras strateginen mittari mainonnan tehokkuudelle on yrityksen tuloslaskelma.

Mainonnasta mitataan yleensä kohderyhmän tavoittavuutta, reagointia sisältöihin, sitoutumista reagoinnin jälkeen, yhteydenottoja ja myyntiä.

Nykyaikainen mainonta

Nykyaikainen mainonta mahdollistaa kanavien, kohderyhmien ja sisältöjen aktiivisen testaamisen ja toimivien yhdistelmien skaalaamisen nopeiden tuottojen aikaansaamiseksi. Uusin kehitys mainosalustoilla, kuten Googlessa ja Metassa on mennyt tekoälypohjaiseksi. Tekoäly pyrkii löytämään saavutettujen tulosten perusteella mainostajalle kaiken aikaa lisää tuloksia. Tekoäly toteuttaa tehtävää nopeasti ja tehokkaasti, mutta on altis skaalaamaan näkyvyyttä tavoitteiden vastaisesti, mikäli mainonnan rakentamisessa on tehty virheitä, tai tekoäly alkaa käyttäytymään ennakoimattomasti.

Nykyaikaisessa mainonnassa yhdistyvät säännöllinen mainossuunnittelu, uusien kohderyhmien ja kanavien testaaminen.

Mainonnan kohdentaminen

Mainonnan kohdentaminen verkossa elää juuri nyt murrosvaihetta. Uusimmat tietosuojasäädökset evästeiden yhtä helposta hyväksymisestä ja kieltämisestä ovat johtaneet useimpien käyttäjien kohdalla evästeiden kieltämiseen. Kohdennusmahdollisuudet ovat edelleen erittäin täsmälliset, mutta joukko käyttäjiä on evästekohdentamisen ulkopuolella. Kohdentamisessa olevia puutteita korvaamaan tarvitaan laadukasta ja tehokasta mainonnan sisältöjen suunnittelua.

Mainonnan personointi

Mainonnan personointi tarkoittaa mainosviestin kohdentamista tarkasti vastaanottajalle. Yksinkertaisin personointi voi tapahtua nimen perusteella sähköpostissa, mutta tarkimmillaan personoitu mainos voi olla vaastaanottajalle henkilökohtaisesti kirjoitettu ja lähetetty myyntikirje. Tarkka mainoksen personointi rakentaa sekä luotettavaa brändimielikuvaa, että tuottaa tavoitteen mukaisia välittömiä kaupallisia tuloksia.

Mainonta Googlessa

Mainonta Googlessa, ja muissa hakukoneissa, on ainutlaatuinen mahdollisuus. Google-mainonta on ainoa ostopolun tiedonhaku- ja ostopäätösvaiheisiin kohdistuva mainonnan muoto. Google-mainonnalla tavoitetaan ne kohderyhmät, jotka ovat kiinnostuneita tuotteista, palveluista, hinnasta ja ostopaikoista. 

Facebook-mainonta

Facebookin avulla on mahdollista tutustuttaa uusia kohderyhmiä yrityksen brändiin, ohjata kiinnostavalla sisällöllä ostopolulle ja ostovalmiit asiakkaat ohjata ostamaan tai ottamaan yhteyttä. Facebook -mainonnan ytimessä ovat laadukas sisällöntuotanto kirjoituksin, kuvin ja videoin sekä tarkasti toimiva Meta -tekoäly. Lue lisää blogista Facebook-mainonta.

LinkedIn-mainonta

LinkedIn mahdollistaa monipuolisen mainostamisen tarkasti valituille kohderyhmille erittäin monipuolisilla sisällöillä. LinkedIn:ssä voi valita kohderyhmät yrityskokojen, päättäjien tittelien, kiinnostuksen kohteiden, sekä yrityksen toimialojen perusteella – vain muutamia mainitaksemme. Myös omien kohderyhmien käyttäminen sähköpostien perusteella on mahdollista. Mainoksina voidaan esittää mm. tekstilinkkejä, kuvamainoksia, videomainoksia ja sponsoroituja postauksia. LinkedIn-mainonta on erinoimainen vaihtoehto, kun kohderyhmä on yrityspäättäjät.

Display- eli bannerimainonta

Bannerimainokset soveltuvat sekä brändin rakentamiseen, että taktiseen mainontaan. Bannerimainonnan avulla voidaan saavuttaa verkossa erinomainen näkyvyys, eli peitto hyvin nopeasti. Ajankohtaiset kampanjat pystytään jakelemaan bannerimainosten avulla poikkeuksellisen tehokkaasti. Lue lisää bannerimainonnasta.

DOOH- ja OOH-mainonta, eli ulkomainonta

DOOH, eli Digital Out Of Home- ja OOH, eli Out Of Home -mainonta ovat ulkomainontaa. Ulkomainontaa voidaan käyttää brändin rakentamiseen ja taktiseen mainontaan, yrityksestä ja tavoitteesta riippuen. Digitaalinen ulkomainonta mahdollistaa nopeat kampanjat, kun mainospaikat hallinnoidaan ja päivitetään digitaalisesti. Lisää ulkomainonnasta voit lukea Clear Channelin -sivuilta.

Suoramainonta

Suoramainontaa tehdään postitse tai sähköpostitse tarkasti vastaanottajille. Suoramainontaa voidaan tehdä B2B- ja B2C-kohderyhmille lähettämällä vastaanottajalle suoraan mainos tai muu myyntikirje. Suoramainonnan tulokset saadaan yleensä pian kampanjan tavoitettua kohderyhmän.

Brändimainonta

Brändimainonta tarkoittaa mainontaa, jolla yritys tekee omaa identiteettiään tutummaksi tulevaisuuden asiakkaille. Hyvä brändimainonnan taktiikka on osoittaa yritys osana kohderyhmän tunnistamaa kulttuuria. 

Kasvua tavoittelevat yritykset haluavat rakentaa tunnistettavan identiteetin, josta tulee kohderyhmän mielissä ainutlaatuinen vaihtoehto toimialansa ongelman ratkaisijana. Hyvä brändi tekee yrityksen myyntityöstä helpompaa. Lue blogista brändin rakentamisesta verkossa.

Taktinen mainonta

Taktinen mainonta pyrkii aktivoimaan markkinoilta niitä kohderyhmiä, jotka voivat sopia yritykselle lyhyellä aikavälillä asiakkaiksi. Taktinen mainonta on selkeästi mitattavaa.

Paikallinen mainonta

Paikallismainonta on kivijalkaliikkeiden tärkein mainonnan muoto. Paikallista mainontaa on mm. mainosesitteiden jakaminen lähialueen kiinteistöihin, kohdennettu ulkomainonta, postinumeroiden perusteella kohdennettu digimainonta, paikallisten some-ryhmien jäsenille kohdennettu mainonta sekä Google My Business -sivun kautta tapahtuva näkyvyyden hallinta.

Mikä on kiellettyä mainonnassa

Mainonnan eettinen neuvosto on Suomessa Keskuskauppakamarin yhteydessä toimiva lautakunta, joka antaa lausuntoja siitä, onko tietyn tuotteen tai palvelun mainonta tai muu markkinointitoimenpide hyvän tavan mukaista ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt. Voit tutustua MEN-toimintaan kauppakamarin verkkosivuilla. Toimialakohtaisesti mainontaa säädellään myös lakiteitse.

Saavuta tavoitteesi laadukkaalla mainonnalla

Menestystarinat on kanavariippumaton mainonnan asiantuntijayritys. Toteutamme mainontaa suunnitelmallisesti, laadimme mainonnan ennusteita ja puramme mainonnalla kasvun pullonkauloja. Tehtävämme on tunnistaa tietopohjaisesti kasvun esteitä sekä suunnitella että toteuttaa mainoskampanjoita, jotka lisäävät kasvua yritykselle. Kanavariippumattomuus mahdollistaa meille mainoskanavien joustavan vaihtamisen saatujen asiakastulosten mukaisesti, ja takaa sinulle puolueettoman asiantuntijatyön mainostamisen kumppaniksi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

TILAA UUTISKIRJE​

Rekisteröidy uutiskirjeeseemme saadaksesi viimeisimmät päivitykset.
Älä huoli, emme koskaan lähetä sinulle roskapostia