Google Ads -markkinoinnin nykytila ja kehitys

Google Ads -markkinoinnin nykytila ja kehitys

Uutiskirjeen asiantuntijavieraana on Juho Simonen, mainontatiimin vetäjä Menestystarinat Oy:stä. Juholla on yli 15 vuoden kokemus Google Ads -markkinoinnista asiantuntijana ja konsulttina.

Ville Holm: Mitkä ovat olleet suurimmat muutokset Google Ads -markkinoinnissa viime aikoina?

Juho Simonen: Google Ads -markkinointi on kohdannut erityisesti kaksi suurta muutosta viime aikoina. Ensimmäinen muutos koskee laajempaa datan omistamiseen ja käyttämiseen liittyvää muutosta, joka lähti laajemmin käyntiin GDPR:n myötä. Toinen muutos linkittyy tekoälyn lisääntyneeseen hyödyntämiseen ja myös ensimmäiseen siltä osin, että tekoälyä käytetään vahvasti avuksi pirstoutuneessa dataympäristössä.

Käytännön tasolla dataa on vähemmän ja rajatummin saatavilla, mutta toisaalta, niin markkinointia tekevillä kuin sen kohteillakin on siihen vahvempi omistajuus. Tämän lisäksi tekoälyn avulla saadaan enemmän irti vähemmästä datasta sekä voidaan edistää markkinointia, niin datan kautta kuin myös markkinoinnin materiaalien tuotannossa.

Ville: Mihin suuntaan Google Ads on kehittymässä?

Juho: Google Adsin kehityssuunta on kahtiajakoinen, johon vaikuttavat keskeisimmin kaksi ristikkäistä painetta: Googlen suuntaus saada enemmän kontrollia itselleen, sekä lainsäädännöllinen ja myös markkinointiyhteisöstä tuleva paine rajoittaa Googlelle annettavaa kontrollia.

Mitä laajemmin markkinoinnissa hyödynnetään tekoälyä, niin sitä laajemmin valta on sillä, kuka sen tekoälyn on kehittänyt ja omistaa sen. Tekoäly ei ole neutraali, joten sen lisääntyvä käyttö suoraan esim. Google Ads -markkinointialustalla lisää sen kehittäjän, Googlen, valtaa ja supistaa markkinointia tekevien ja mainostajien kykyä arvioida tuloksia läpinäkyvällä tavalla. Samalla tekoälyn käytöllä on merkittävä potentiaali suoraan Googlen alustalla tai hyödyntäen kolmannen osapuolen tekoälyä Google -markkinoinnissa. Googlella on kuitenkin datan puolesta vahva kotikenttäetu.

Ville: Minkälaisia tuloksia Google Ads -markkinoinnista voi tänä päivänä odottaa?

Juho: Odotukset Google Ads -markkinoinnin tuloksista eivät ole olennaisesti muuttuneet viime aikoina, tavanomaiset suhdannevaihtelut pois lukien, mutta tulosten mittaaminen on muuttunut. Datan keräämiseen ja käyttöön liittyvien menneiden, ja myös tulevien muutosten myötä, ei ole oletettavaa saada mainonnan tulokset kattavasti kirjoihin ja kansiin verkkoanalytiikan osalta. Mitattavuutta on mahdollista parantaa edistyneemmillä järjestelmillä, mutta kustannuksiltaan ne ovat osin PK-yritysten ulkopuolella, vaikkakaan eivät saavuttamattomia.

Markkinoinnin tekemistä, ja taktisia sekä strategisia päätöksiä varten, on edelleenkin saatavilla riittävästi dataa. Mainonnasta saatavan datan rooli korostuukin erityisesti päätöksenteon apuvälineenä, yrityksen tulostiedot kannattaa sen sijaan kysyä kirjanpitäjältä.

Ville: Miten Menestystarinoiden mainontatiimi tekee Google Ads -markkinointia asiakkailleen?

Juho: Menestystarinoiden mainontatiimiä ohjaa aito halu saada tuloksia asiakkailleen. Tämän merkitys korostuu aikana, jolloin mainonnan läpinäkyvyys yleisesti ottaen heikkenee ja tekoälyn myötä päätöksentekoa piiloutuu mustaan laatikkoon, johon on vain markkinointialustan kehittäjällä pääsy. Vaikka markkinointiympäristö itsessään monimutkaistuu koko ajan, niin kyse on lopulta yksinkertaisten ja ymmärrettävien periaatteiden noudattamisesta mainonnan tekemisessä, sekä ymmärrettävästä kommunikoinnista asiakkaalle.

Ville: Kiitos Juho vastauksistasi!

Juho: Ole hyvä.


Haluatko kehittää organisaatiosi Google Ads -markkinointia? Voit tilata tästä Google Ads -markkinoinnin nykytilan analyysin.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

TILAA UUTISKIRJE​

Rekisteröidy uutiskirjeeseemme saadaksesi viimeisimmät päivitykset.
Älä huoli, emme koskaan lähetä sinulle roskapostia