Strateginen sisältömarkkinointi

Tarjoa asiakkaillesi sisältöä, jolla on merkitystä

Tarjoa asiakkaillesi hyödyllistä sisältöä ja auta heitä tekemään positiivinen ostopäätös.  Sisällöntuotanto tarvitsee toimiakseen hyvän sisältöstrategian. Tee sisältömarkkinointia suunnitelmallisesi.

Mitä on strateginen sisältömarkkinointi?

Sisältömarkkinoinnin keskeinen tehtävä on asiakkaan auttaminen. Yrityksen tulee tarjota asiakkaalle sisältöjä, jotka auttavat häntä ostopäätöksen teossa. Hyödyllisillä ja merkityksellisillä sisällöillä kasvatetaan asiakkaan kiinnostusta yritystä kohtaan, autetaan häntä etenemään ostopolulla ja edistetään hänen sitoutumistaan yritykseen. Taloustutkimuksen vuonna 2019 toteuttamassa Sisältömarkkinointi nyt ja tulevaisuudessa -tutkimus kertoo sisältömarkkinointia hyödynnettävän erityisesti brändimielikuvan rakentamiseen ja ostohalukkuuden lisäämiseen.  Sisältömarkkinointi sopii erinomaisesti osaksi B2B -myyntiä ja  -markkinointia.

Sisältöstrategiaa toteuttaen

Sisältömarkkinointi on sisältöstrategian toteuttamista. Sisältömarkkinointia tulisi tehdä pitkäjänteisesti ja sen tulee tukea yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita. Keskeistä on tiedostaa yrityksen tärkeimmät asiakkaat ja se, miten heihin halutaan vaikuttaa. Tämä taas on auttamassa, kun mietitään millaisia sisältöjä organisaation tulisi tuottaa.

Sisältöstrategian avulla pystytään tehostamaan prosesseja ja valitsemaan ne sisällöt ja toimenpiteet, jotka parhaiten tukevat asetettuja tavoitteita. Tarkkaan mietittyjen sisältöjen avulla voidaan esimerkiksi ohjata verkkosivuille juuri oikeanlaisia kävijöitä ja saada heidät toimimaan halutulla tavalla. Toimenpiteiden ja sisältöjen toimivuutta tulee mitata ja analysoida systemaattisesti, jotta pystytään oppimaan tehdystä ja tekemään kehitystoimenpiteitä.

Korosta asiakkaan saamia hyötyjä

Sisällön keskeisin teema on asiakkaan saama hyöty: Mitä asiakkaasi saa ostaessaan yrityksesi palveluita tai tuotteita? Mikä olisi juuri tälle asiakkaalle paras vaihtoehto? Jotta pystymme auttamaan asiakasta, on meidän tunnistettava hänen tarpeensa. Tässä toimivat apuna ostajaprofiilit, jotka kuvaavat yrityksen tyypillisiä tai ihanteellisia asiakkaita. Ostajaprofiilien avulla yritys pystyy tarjoamaan asiakkailleen ostajapersoonalähtöistä sisältöä.

Lämmitä liidejä sisältömarkkinoinnin keinoin

Mitä liidillä tarkoitetaan

Liidillä tarkoitetaan potentiaalista ostavaa ihmistä tai yritystä eli asiakasta. Kuumasta liidistä puhuttaessa tarkoitetaan sellaista potentiaalista asiakasta, joka on ilmaissut kiinnostuksensa yritystä kohtaan. Hän on esimerkiksi tilannut uutiskirjeen tai osallistunut yrityksen järjestämään koulutukseen. Kylmät liidit ovat potentiaalisia asiakkaita, jotka eivät ole ilmaisseet kiinnostustaan yrityksen tuotteita tai palveluita kohtaan. Kylmiä liidejä ostetaan useimmiten kohderyhmiä myyviltä yrityksiltä ja niitä hyödynnetään mm. kylmäsoittoihin.

Tee liideistä asiakkaitasi

Ostopolku hahmottaa meille asiakkaan matkaa tarpeen tiedostamisen hetkestä kohti ostopäätöstä. Parhaassa tapauksessa asiakas ostaa yritykseltä jatkossakin ja suosittelee yritystä muille. Ostopolulla on nähtävissä neljä vaihetta: tietoisuus, kiinnostus, päätös ja suosittelu.

Personoi sisältösi erilaisille ostajille ja koko matkalle heidän ostopolkuaan. Osoita, että puhut juuri heille. Lämmitä ja puhuttele heitä blogien, verkkosivusisältöjen, videoiden tai esimerkiksi oppaiden avulla.

Pysy potentiaalisten asiakkaiden ajatuksissa ja auta heitä ratkaisemaan ongelmia. Houkuttele heitä palaamaan sivuillesi aina uudelleen. Kuumentamillasi liideillä positiivinen ostopäätös häämöttää jo aivan lähellä.

Ota yhteyttä, niin aloitetaan strateginen sisältömarkkinointi!

Menestystarinat on kokenut ja luotettava sisältömarkkinoinnin suunnittelija ja tekijä. Ota meidät toteuttamaan yrityksesi liiketoiminnallisia tavoitteita tukevaa sisältömarkkinointia.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

TILAA UUTISKIRJE​

Rekisteröidy uutiskirjeeseemme saadaksesi viimeisimmät päivitykset.
Älä huoli, emme koskaan lähetä sinulle roskapostia