Tunne asiakkaasi ostopolku ja ostajaprofiili

Miksi ostajaprofiili?

Ostajaprofiilit kuvaavat yrityksesi tyypillisiä tai ihanteellisia asiakkaita. Ne auttavat tarjoamaan potentiaalisille ostajille tarkasti kohdennettua sisältöä.

Ostajaprofiilit luodaan olemassa olevien ja tavoiteltujen asiakkaiden pohjalta. Yleensä niitä on tarpeen rakentaa enemmän kuin yksi, sillä jokaisella yrityksellä on monenlaisia asiakkaita.

Mitä ostajaprofiilista selviää?

Ostajaprofiili määritellään mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Hänestä tiedetään esimerkiksi nimi, ikä, kiinnostuksen kohteet ja tavoitteet. Ostajaprofiili ei kuitenkaan kuvaa todellista henkilöä, vaan on asiakkaitasi heijasteleva fiktiivinen persoona.

Markkinointi on tehokkainta, kun se on kohdistettua. Jokaista potentiaalista asiakasta ei kannata tavoitella samalla viestillä.

Ostajaprofiilin tarkkuuden ansiosta markkinointia voidaan kohdistaa tarkasti juuri tietynlaisille ostajille. Kaikkea sisältöä ei ole tarkoitettu kaikille, vaan esimerkiksi blogissa tietyt tekstit tavoittelevat yhtä ostajaprofiilia ja toiset toista.

Ostajaprofiilien hyödyt:

  • Ostajaprofiilit tarjoavat tietoa ostajien tarpeista, motiiveista ja ostokäyttäytymisestä.
  • Ne auttavat markkinoinnin kohdistamisessa.
  • Markkinointi- ja sisältösuunnitelmien tekeminen helpottuu.
  • Ostajaprofiilin avulla löydät oikeat markkinoinnin kanavat.
  • Ostopolun määrittely lähtee ostajaprofiilin tuntemisesta.
  • Myyt enemmän

Mikä ostopolku?

Ostopolku kuvaa asiakkaan matkaa tarpeen tiedostamisesta ostopäätökseen. Siitä on eriteltävissä neljä vaihetta: tietoisuus, kiinnostus, päätös ja suosittelu.

Alun tietoisuusvaiheessa tarve on vasta kristallisoitumassa. Kiinnostusvaiheessa ostaja tietää jo tarkemmin, mitä on etsimässä, mutta ei ole vielä päättänyt keneltä ostaa ja vertailee eri palveluntarjoajia. Päätösvaiheessa hän puolestaan on jo lähellä ostoa ja kaipaa vielä viimeistä sysäystä. Parhaassa tapauksessa ostaja etenee neljänteen vaiheeseen, jossa hän ostaa yritykseltäsi yhä uudelleen ja levittää ilosanomaa suosittelemalla yritystäsi muille.

Sisältöä ostopolun kaikkiin vaiheisiin

Ostopolun käsite on peräisin inbound-markkinoinnista. Inboundin käsite perustuu ostokäytöksen muutokseen. Monet asiakkaat eivät enää osta yksinkertaisesti myyjän yhteydenoton tai perinteisen mainonnan perusteella. Sen sijaan he etsivät oma-aloitteisesti tietoa verkosta.

Tarpeen syttyessä asiakas voi selata rajattomasti eri sivustoja ja sosiaalisen median kanavia. Vähitellen hänelle hahmottuu, mitä kaikkea on saatavilla. Hän vertailee eri yritysten tarjontaa ja hänellä on luultavasti paljon tietoa jo ennen ensimmäistä yhteydenottoa. Siksi on tärkeää tarjota asiakkaallesi informatiivista ja kiinnostavaa sisältöä ostopolun jokaiseen vaiheeseen. Näin olet löydettävissä ja autat asiakasta kulkemaan kohti ostopäätöstä.

Mitkä kanavat?

Ostopolkua määriteltäessä mietitään myös, mihin kanaviin tarjotaan sisältöä missäkin vaiheessa. Tyypillisiä kanavia ovat verkkosivut, blogit, sosiaalinen media, oppaat ja uutiskirjeet.

Meidän tehtävämme on määritellä juuri sinun asiakkaallesi tyypillinen ostopolku ja auttaa tuottamaan sisältöä sen eri vaiheisiin.

Miksi ostopolku?

Ostopolun alussa asiakkaalla ei ole vielä kirkkaana mielessään, millaista tuotetta tai palvelua hän on etsimässä. Hänellä saattaa olla vasta kutina, joka kertoo hänen olevan jotain vailla.

Puutteen tai ongelman huomattuaan hän ei jää odottelemaan myyjän soittoa vaan ryhtyy etsimään tietoa verkosta. Siksi on tärkeää olla löydettävissä juuri silloin, kun potentiaalinen asiakkaasi hakee ratkaisua tarpeeseensa.

Sisällöt ovat avain ostopolun vaiheisiin

Ostopolun vaiheet ovat tietoisuus, kiinnostus, päätös ja suosittelu. Jos haluat olla asiakkaan löydettävissä, luo kiinnostavaa, hyödyllistä ja innostavaakin sisältöä jokaiseen vaiheeseen. Se voi olla esimerkiksi verkkosivujen sisältöä, blogeja, sosiaalisen median julkaisuja, videoita tai oppaita.

Millainen on asiakkaasi ostopolku?

Vaikka vaiheet ovat määriteltävissä, yrityksesi on rakennettava ostopolku yksilöllisesti ja juuri teidän tyypillisen asiakkaanne käytöstä mukaillen. Samalla voidaan tarkentaa, millaista sisältöä mihinkin vaiheeseen tarjotaan ja missä kanavissa se julkaistaan.

Sama sisältö ei palvele kaikkia potentiaalisia asiakkaita. Ostopolun kartoittamisen ensimmäinen askel onkin ostajaprofiilien määrittäminen.

Ostopolku yhdessä ostajaprofiilien kanssa auttaa tarjoamaan kohdennetumpaa sisältöä. Kun ymmärrät asiakkaidesi ostopolun, voit auttaa heitä ostopäätöksen tekemisessä julkaisemalla aidosti hyödyllistä sisältöä.

Ostopolkujen ja ostajaprofiilien suunnittelu on osa strategista markkinointia, josta voit pyytää Menestystarinoilta tarjouksen.

Saavuta tavoitteesi tuntemalla asiakkaasi

Suunnittelemme ja toteutamme markkinointia, jossa asiakkaasi ovat keskiössä. Seuraamme tuloksia ja raportoimme muutoksista sovituin välein. Voit kysyä meiltä mitä vain ostajaprofiilien ja ostopolkujen luonnista markkinoinnin tueksi. Menestystarinat kannattaa ottaa mukaan markkinointiisi jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa.

Pyydä tarjous ostajaprofiilien ja ostopolkujen suunnittelusta

Ota yhteyttä sivujemme kautta ja pyydä tarjous.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

TILAA UUTISKIRJE​

Rekisteröidy uutiskirjeeseemme saadaksesi viimeisimmät päivitykset.
Älä huoli, emme koskaan lähetä sinulle roskapostia