WordPress on helppo verkkosivujen hallintajärjestelmä

Olemme saaneet vuosien saatossa paljon kysymyksiä ja myös kokemuksia WordPress:stä. Koostimme tähän kirjoitukseen kysymyksiä ja kokemuksia WordPressistä.

Mikä on WordPress, ja miksi se on suosituin julkaisujärjestelmä?

WordPress on ilmainen avoimen lähdekoodin verkkosivustojen hallintajärjestelmä, jota käytetään yleisesti verkkosivustojen luomiseen ja ylläpitämiseen. Se tarjoaa käyttäjilleen helppokäyttöisen näkymän, jonka avulla he voivat lisätä sisältöä verkkosivustolleen, muokata ulkoasua ja hallita verkkosivuston asetuksia.

Sen hallintapaneelin selkeä ja intuitiivinen käyttöliittymä tekee verkkosivuston luomisesta ja ylläpidosta helppoa aloittelijallekin.

WordPress on yhteensopiva useimpien selainten ja laitteiden kanssa, mikä tekee siitä hyvän valinnan verkkosivuston luomiseen ja ylläpitämiseen. Se tarjoaa runsaasti dokumentaatiota ja tukea käyttäjille sekä kehittäjille.

Avoimen lähdekoodin etu on myös siinä, että verkkosivujen tekijä on mahdollista vaihtaa suhteellisen vaivattomasti ilman, että sivustoa on tarpeen rakentaa uudelleen.

Kaiken kaikkiaan WordPress on suosituin julkaisujärjestelmä, koska se tarjoaa helppokäyttöisen ja monipuolisen vaihtoehdon verkkosivustojen luomiseen ja ylläpitämiseen.

WordPress:n hyödyt pienille, keskisuurille ja suurille yrityksille

WordPress tarjoaa monia hyötyjä kaiken kokoisille yrityksille. Tässä muutamia esimerkkejä:

 • Helppokäyttöisyys: Hallintapaneeli on selkeä ja intuitiivinen, mikä tekee verkkosivuston luomisesta ja ylläpidosta helpompaa. Pienen yrityksen ei tarvitse hankkia erityisiä taitoja tai koulutusta verkkosivuston luomiseen tai ylläpitämiseen. Suurempien yritysten ei tarvitse palkata ja kouluttaa erikseen henkilöstöä verkkosivuja ylläpitämään tai kehittämään.
 • Edullisuus: Se on ilmainen avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmä, joten yritysten ei tarvitse maksaa lisenssimaksuja tai muita kustannuksia verkkosivuston käyttöön ottamisesta.
 • Monipuolisuus: WordPress tarjoaa runsaasti laajennuksia ja teemoja, joiden avulla verkkosivuston ulkoasua ja toimintoja voidaan muokata tarpeiden mukaan. Pienen yrityksen on helppo luoda verkkosivusto, joka vastaa sen tarpeita ja tavoitteita. Suuret yritykset voivat olla varmoja sen skaalautumisesta heidän asiakkaidensa tarpeisiin.
 • Yhteensopivuus: WordPress on yhteensopiva useimpien selainten ja laitteiden kanssa, mikä tekee siitä hyvän valinnan verkkosivuston luomiseen ja ylläpitämiseen. Verkkosivusto on helposti saatavilla kaikille kävijöille, riippumatta heidän käyttämästään laitteesta tai selaimesta.
 • SEO-ystävällisyys: WordPress on SEO-ystävällinen, mikä tarkoittaa, että verkkosivustot, jotka on luotu WordPressin pohjalle, ovat helpommin hakukoneiden löydettävissä. Tämä on tärkeää kaikille yrityksille, jotka haluavat saada näkyvyyttä verkossa.

Kaiken kaikkiaan WordPress tarjoaa monia hyötyjä kaiken kokoisille yrityksille, ja se on hyvä valinta niille, jotka haluavat luoda ja ylläpitää verkkosivustoa ilman suuria kustannuksia tai teknisiä taitoja. Menestystarinat auttaa sinua saamaan kaiken irti WordPress:n hyödyistä.

Verkkosivujen suunnittelu

Verkkosivujen suunnittelulla tarkoitetaan verkkosivuston ulkoasun ja toimintojen suunnittelua. Se sisältää mm. teeman valinnan, sisällön lisäämisen ja verkkosivuston asetusten määrittämisen. WordPress -verkkosivujen suunnittelussa huomioidaan verkkosivuston käyttötarkoitus ja kohderyhmä sekä mietitään, millaisia toimintoja verkkosivustolle halutaan lisätä.

Verkkosivuston suunnittelu sisältää myös verkkosivuston rakennetta ja navigointia koskevat päätökset. Verkkosivuston rakenne määrittää, miten sisältö jaetaan eri sivuille ja miten sivut ovat toisiinsa linkitettyjä. Navigointi puolestaan määrittää, miten kävijät liikkuvat verkkosivustolla ja miten he löytävät tarvitsemansa sisällön.

Verkkosivuston suunnittelu on tärkeä osa verkkosivuston luomisprosessia, sillä se määrittää, millaiselta verkkosivusto näyttää ja toimii. Hyvin suunniteltu verkkosivusto on selkeä, helppokäyttöinen ja visuaalisesti miellyttävä, mikä lisää kävijöiden mielenkiintoa verkkosivustoa kohtaan ja auttaa saavuttamaan verkkosivuston tavoitteet.

Verkkosivujen rakentaminen WordPress:llä

Verkkosivujen rakentaminen tapahtuu useassa vaiheessa. Tässä on yleiskatsaus tavallisesti käytössä oleviin vaiheisiin:

 • Alustan valinta: Ensimmäinen askel verkkosivujen rakentamisessa on valita alusta, jolla verkkosivut rakennetaan. Tämä voi olla esimerkiksi julkinen WordPress.com-alusta tai oma palvelin, johon WordPress on asennettu.
 • Teeman valinta: Verkkosivujen ulkoasun perusta muodostaa teema, joka määrittää verkkosivuston värit, fontit ja muut graafiset elementit. WordPress tarjoaa useita teemoja, joista valita, tai verkkosivustoon voi hankkia maksullisen teeman tai luoda oman teeman.
 • Sisällön lisääminen: Verkkosivustolle lisätään sisältöä hallintapaneelin kautta. Tämä voi olla esimerkiksi tekstiä, kuvia tai videoita. Verkkosivustolle voidaan myös lisätä erilaisia toimintoja, kuten yhteystietolomake tai uutiskirje.
 • Verkkosivuston asetusten määritys: Verkkosivuston asetuksia voidaan määritellä hallintapaneelin kautta. Näitä asetuksia voivat olla esimerkiksi verkkosivuston nimi ja osoite, permalink-asetukset tai verkkosivuston sisältöön liittyvät asetukset, kuten julkaisujen esikatselujen pituus.
 • Verkkosivuston julkaiseminen: Kun verkkosivusto on valmis, se voidaan julkaista ja avata yleisölle. Verkkosivustoa voidaan jatkossa päivittää ja ylläpitää hallintapaneelin kautta.

Nämä ovat yleisiä vaiheita, joita käytetään WordPress -verkkosivujen rakentamisessa. Jokaiselle verkkosivustolle rakennusprosessi saattaa vaihdella hieman riippuen siitä, minkälaisia toimintoja verkkosivustolle halutaan lisätä ja millainen ulkoasu verkkosivustolle halutaan luoda.

WordPress -verkkosivujen ylläpito

WordPress -verkkosivujen ylläpito tarkoittaa verkkosivuston päivittämistä ja ylläpitämistä sen jälkeen, kun se on julkaistu. Se sisältää useita eri tehtäviä, kuten:

 • Sisällön päivitys: Verkkosivuston sisältöä tulee päivittää säännöllisesti uusilla tiedoilla tai tarjouksilla. Tämä pitää verkkosivuston ajantasaisen ja kiinnostavan kävijöille.
 • Laajennusten ja teemojen päivitys: WordPress tarjoaa runsaasti laajennuksia ja teemoja, joiden avulla verkkosivuston toimintoja ja ulkoasua voidaan muokata. Näiden päivitys on tärkeää, sillä ne saattavat sisältää uusia toimintoja tai korjauksia vanhoihin ongelmiin.
 • Turvallisuuden ylläpito: Verkkosivuston turvallisuus on tärkeä osa ylläpitoa. Tähän kuuluu esimerkiksi laajennusten ja teemojen tarkistaminen turvallisuusriskien varalta sekä käyttäjien salasanojen vaihtaminen säännöllisesti.
 • Verkkosivuston nopeuden ylläpito: Verkkosivuston nopeus vaikuttaa sen käytettävyyteen ja hakukonelöydettävyyteen. Ylläpidon tehtäviin kuuluu verkkosivuston optimointi nopeuden parantamiseksi, esimerkiksi poistamalla tarpeettomia laajennuksia tai optimoimalla kuvia.
 • Varmuuskopioiden ottaminen: Verkkosivuston tietoja tulee varmuuskopioida säännöllisesti, jotta ne voidaan palauttaa tarvittaessa esimerkiksi sivuston hakkeroinnin tai muun onnettomuuden sattuessa.

Menestystarinoilta saat vastuullista ja huolellista verkkosivujen ylläpitoa vuosien ajaksi sivujen julkaisun jälkeen.

Sopiiko WordPress kansainvälisille yrityksille?

Kyllä. Se soveltuu hyvin myös kansainvälisesti toimiville yrityksille. Tässä muutamia syitä, miksi WordPress voi olla hyvä valinta kansainvälisesti toimivalle yritykselle:

 • Monikielisyys: WordPress tarjoaa laajan valikoiman monikielisiä teemoja ja plugin-laajennuksia, joiden avulla verkkosivuston sisältö voidaan julkaista useilla eri kielillä. Tämä tekee verkkosivustosta helpommin saavutettavan eri kielialueilla.
 • Yhteensopivuus: WordPress on yhteensopiva useimpien selainten ja laitteiden kanssa, mikä tarkoittaa, että verkkosivusto on saatavilla kaikille kävijöille, riippumatta heidän käyttämästään laitteesta tai selaimesta. Tämä on tärkeää, jos yrityksellä on kansainvälisesti laaja kävijäkunta.
 • Helppokäyttöisyys: WordPressin hallintapaneeli on selkeä ja intuitiivinen, mikä tekee verkkosivuston luomisesta ja ylläpidosta helpompaa. Tämä on tärkeää, jos yrityksellä on useita eri kielialueilla toimivia henkilöitä, jotka vastaavat verkkosivuston ylläpidosta.
 • Monipuolisuus: WordPress tarjoaa runsaasti laajennuksia ja teemoja, joiden avulla verkkosivuston ulkoasua ja toimintoja voidaan muokata tarpeiden mukaan. Tämä tekee siitä hyvän valinnan kansainvälisesti toimivalle yritykselle, joka tarvitsee monipuolisia ja laajennettavia verkkosivustoja.

Kaiken kaikkiaan WordPress tarjoaa monia hyötyjä myös kansainvälisesti toimiville yrityksille, ja se on hyvä valinta niille, jotka haluavat luoda ja ylläpitää verkkosivustoa ilman suuria kustannuksia tai teknisiä taitoja.

Onnistuuko verkkokauppa WordPress:n avulla?

WordPress tarjoaa monia erilaisia laajennuksia (pluginit), joiden avulla verkkosivustosta voi tehdä toimivan verkkokaupan. Nämä plugin-laajennukset tarjoavat usein monipuolisia toimintoja verkkokaupan perustamiseen, ylläpitoon ja markkinointiin, kuten tuotehallinnan, maksujen käsittelyn ja toimitusten hallinnan.

Jos yrityksellä on tarve perustaa verkkokauppa WordPressin pohjalle, on suositeltavaa valita verkkokauppaan erikoistunut plugin-laajennus, joka tarjoaa tarvittavat toiminnot ja on yhteensopiva WordPressin kanssa. Tällaisia plugin-laajennuksia ovat esimerkiksi WooCommerce tai Easy Digital Downloads.

WordPressin avulla verkkokaupan perustaminen ja ylläpito on helppoa, sillä plugin-laajennukset tarjoavat selkeän ja intuitiivisen hallintapaneelin, jonka kautta verkkokauppaa voidaan hallinnoida. Verkkokaupan perustamisessa tulee kuitenkin huomioida myös muut tekijät, kuten verkkokaupan ulkoasu ja verkkokaupan optimointi hakukoneille (SEO). Nämä asiat vaikuttavat siihen, kuinka helposti verkkokauppa löytyy verkossa ja kuinka kiinnostavalta se näyttää kävijöille.

WooCommerce -verkkokauppa ja tuotehallinta

WooCommerce on avoimeen lähdekoodiin perustuva eCommerce-alusta, joka on suunniteltu WordPress-verkkosivustojen käyttöön. Se tarjoaa monia työkaluja ja ominaisuuksia verkkokaupan perustamiseen, hallinnoimiseen ja kehittämiseen. WooCommercella voit lisätä tuotteita ja palveluita verkkokauppaan, määrittää hinnat ja toimituskulut, hallita tilausten ja maksujen käsittelyä sekä tarjota asiakkaille useita maksutapoja. Se tarjoaa myös useita laajennuksia ja lisäosia, joiden avulla voit laajentaa verkkokauppasi toimintoja ja parantaa käyttäjäkokemusta.

WooCommercea voi käyttää tuotetietojen esittelemiseen ilman verkkokauppatoimintoakin. Verkkokauppatoiminnon sijaan WooCommercea voi käyttää myös tarjouspyyntökorina, jolloin tilaus-, toimitus- ja maksutapavalinta tapahtuvat yrityksen normaalin prosessin mukaisesti.

Videoiden käyttäminen WordPress -sivuilla

WordPress -sivuilla voidaan käyttää videoita helposti, se tarjoaa useita erilaisia tapoja lisätä videoita verkkosivustolle.

Yksi tapa on lisätä video linkkinä verkkosivustolle. Tällöin video toistuu verkkosivustolla YouTube- tai Vimeo-palvelussa, ja kävijät voivat katsoa videon näiden palveluiden sivuilta. Tämä tapa on helppokäyttöinen, sillä videoiden lisääminen verkkosivustolle tapahtuu linkkien lisäämisen kautta.

Toinen tapa on lisätä video suoraan verkkosivustolle. Tällöin video ladataan verkkosivuston palvelimelle, ja se voidaan toistaa verkkosivustolla. Tämä tapa vaatii kuitenkin usein enemmän teknisiä taitoja, sillä videoiden lisääminen verkkosivustolle tapahtuu HTML-koodin lisäämisen kautta.

Lisäksi WordPress tarjoaa useita plugin-laajennuksia, joiden avulla verkkosivustolle voidaan lisätä monipuolisesti erilaisia videoita. Nämä plugin-laajennukset tarjoavat usein helppokäyttöisiä hallintapaneeleita, joiden kautta videoiden lisääminen verkkosivustolle onnistuu helposti.

Kaiken kaikkiaan WordPress tarjoaa monia tapoja lisätä videoita verkkosivustolle, ja valinta riippuu siitä, minkälaisia videoita verkkosivustolle halutaan lisätä ja millaisia teknisiä taitoja verkkosivuston ylläpitäjällä on.

Siirtyminen toisesta järjestelmästä WordPress:n

Mikäli nykyinen verkkosivusi tuntuu kasvun hidasteelta, voi siirtyminen WordPress:n olla varteenotettava vaihtoehto. Järjestelmästä toiseen siirtyminen voi tuntua aluksi haastavalta, mutta olemme tehneet siirtymisen todella helpoksi. On hyvinkin todennäköistä, että nykyisen verkkosivun sisällöt ovat siirrettävissä muutamalla napin painalluksella WordPress:n. Uuden järjestelmän käyttöön annamme perehdytyksen, joka on videoitavissa uudelleenkatselua varten. Kerro meille mistä järjestelmästä olet ajatellut siirtyä WordPress:n, niin teemme siirtymisen mahdollisimman helpoksi.

Saavuta tavoitteesi WordPress -verkkosivuilla

WordPress mahdollistaa jokaiselle yritykselle sen tavoitteiden saavuttamisen, kun sivusto on huolellisesti suunniteltu ja rakennettu. Menestystarinat on suunnitellut ja toteuttanut useita toimivia verkkosivuja. Suunnittelemme mielellämme sinunkin yrityksellesi sen tavoitteiden mukaiset verkkosivut. Meiltä voit kysyä mitä vain verkkosivujen rakentamiseen liittyen. Asiantuntemuksemme kannattaa ottaa hyötykäyttöön jo hyvissä ajoin ennen projektiin ryhtymistä.

Emme jätä sinua yksin sivujen kanssa julkaisun jälkeenkään, vaan huolehdimme sivujen ajan tasaisuudesta, toimintavarmuudesta ja turvallisuudesta myös julkaisun jälkeen.

Haluatko tietää lisää markkinoinnista, verkkokaupasta tai WordPressistä?

Ota yhteyttä verkkosivujen uudistamiseen liittyen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

TILAA UUTISKIRJE​

Rekisteröidy uutiskirjeeseemme saadaksesi viimeisimmät päivitykset.
Älä huoli, emme koskaan lähetä sinulle roskapostia