Verkkosivut vaikuttavat yrityksen menestymiseen, oli kyseessä sitten b2b-yritys tai verkkokauppa. Siksi sivusto kannattaa pitää nykyaikaisena ja toimivana, vaikka verkkosivujen uudistaminen saattaisi tuntua aikaa ja budjettia syövältä projektilta, jonka lykkääminen houkuttaa.

Verkkosivu-uudistuksen viivästyttämisestä on kuitenkin enemmän haittaa kuin iloa, sillä jo viisi tai kuusi vuotta vanhat sivut näyttävät usein vanhanaikaisilta eivätkä välttämättä edes tue mobiililaitteita. Sivusto ei siis välttämättä skaalaudu lainkaan kännyköillä tai tableteilla. Yrityksestä riippuen verkkosivujen käyttäjistä suurin osa saattaa  jo tällä hetkellä  vierailla sivuilla matkapuhelimella. Tällöin toimeen kannattaa tarttua heti eikä sitten joskus, kun on aikaa.

Verkkosivu-uudistuksessa kannattaa turvautua luotettavaan palveluntarjoajaan. Verkkosivujen tekijää valittaessa on huomioitava, miten kattavia palveluita ollaan hakemassa. Teknisen puolen lisäksi myös sisällöntuotannon ulkoistamisessa on etuja, jos yrityksellä ei ole aikaa panostaa sisältöön. Laadukas sisältö verkkosivuilla vaikuttaa hakukonetuloksiin ja lisää yrityksen uskottavuutta.

Verkkosivujen uudistaminen alkaa hyvästä suunnitelmasta, jossa on huomioitu tavoitteet. Menestystarinoiden web developer Lauri Kuparinen nostaa esiin viisi seikkaa, jotka kannattaa huomioida yrityksen verkkosivuja suunniteltaessa.

1. Sivustorakenne

Sivuston rakenne on perusta, jonka varaan sisältö rakentuu. Rakenteen on oltava selkeä, jotta käyttäjät löytävät helposti etsimänsä. Kannattaa välttää turhia alasivuja, joilla ei ole mitään tarjottavaa tai kunnon sisältöä. Hyviä verkkosivuja on mukava käyttää, joten potentiaalinen asiakas jää tutkimaan sivustoa eikä lähde heti pois.

2. Toimivuus mobiilissa

Nykyään verkkosivujen on ehdottomasti oltava mobiiliystävälliset, sillä yhä useammat vierailevat sivustoilla kännyköillä. Sivuston on siis oltava helppo käyttää ja selkeä myös mobiililaitteilla.

3. Hakukoneiden huomioiminen

Tunnista, millaisilla hakusanoilla kohderyhmäsi etsii sisältöä verkosta ja rakenna sivustollesi sisältöä hakusanojen ympärille. Myös sivuston latautumisnopeus vaikuttaa hakukonenäkyvyyteen. Menestystarinoiden toimittamat verkkosivut optimoidaan siten, että ne saavat hyvät pisteet latautumisnopeutta mittaavassa Googlen PageSpeed -työkalussa, mikä vaikuttaa positiivisesti hakukonenäkyvyyteen. Asiakkaat siis löytävät yrityksen verkkosivut helpommin.

4. Uudistuksen aikataulu

Ennen kuin sivustoa aletaan rakentaa, on suunniteltava, millaisia ominaisuuksia sivustolle halutaan. Jotkin ominaisuudet saattavat olla teknisesti vaikeita toteuttaa, mikä lisää sivuston tekijän työmäärää. Mitä laajempi sivusto on, sitä enemmän uudistukseen on varattava aikaa.

5. Sivuston ylläpito

Jotkin sivuston erityisominaisuudet saattavat vaatia apua ylläpitoon, joten kannattaa varmistaa, että sivuston rakentaja tarjoaa siihen tukea. WordPress-pohjaisen sivuston ylläpito on helppoa, joten ylläpitokoulutuksen jälkeen se onnistuu omin voimin.

Jos haluat kuulla lisää verkkosivu-uudistuksen mahdollisuuksista teidän yrityksellenne, ota meihin yhteyttä!