Markkinoinnin tehtävä on kysynnän kasvattaminen potentiaalisen asiakaskohdeyleisön joukossa. Oikein suunniteltuna ja toteutettuna digitaalinen markkinointi siis kasvattaa kysyntää potentiaalisessa asiakaskohdeyleisössä digitaalisilla toimenpiteillä, eli verkossa.

Miten digitaalinen markkinointi voi kasvattaa kysyntää?

Tärkeintä on tietää kenelle markkinoidaan. Kohdeyleisön tunteminen on oleellinen lähtökohta kysynnän luomiseksi. Käytämme Menestystarinoilla ostajaprofiilien laatimista, jotta voimme tutustua kohdeyleisöön tarkemmin. Ostajaprofiili on kuvaus ihanneasiakkaasta. Tämä auttaa meitä asemoimaan asiakkaamme ihanneasiakkaan ostopolulle, eli vaikutamme ostokäyttäytymiseen.

Toinen erittäin tärkeä vaihe on kilpailija-analyysi. Tulee tietää mitä muita kilpailevia tuotteita tai palveluita kamppailee ihanneasiakkaan huomiosta.

Kun tunnetaan ihanneasiakkaan ostokäyttäytyminen ja kilpailutilanne, voidaan luoda brändin erottautumistekijät ja asiakaslupaus. Siitä voidaan aloittaa kysynnän luonti.

Tunnettuus

Ilman bränditietoisuutta, eli tunnettuutta ei voi olla kysyntää. Kun luodaan kysyntää, on aloitettava siitä missä, miten ja kuinka usein brändiin voi tutustua. Digitaalisessa markkinoinnissa on tärkeää valita oikeat kanavat, joissa ihanneasiakkaat viettävät aikaa. Tunnettuutta luodaan tehokkaimmin erottautumalla muista ja saamalla huomiota muilta.

Kiinnostus

Ilman kiinnostusta bränditietoisuus, eli tunnettuus on lähes turhaa. Kiinnostus vaihe, jossa ihanneasiakas tekee ensimmäiset mitattavat teot ostopolullaan. Mittavia tekoja ovat esimerkiki mainostajan verkkosivuilla vietetty aika tai vierailutiheys.

Brändistä luodaan kiinnostava teoilla ja viesteillä, joilla osoitetaan ymmärrystä ihanneasiakasta ja hänen maailmankuvaa, sekä ostopolkua kohtaan. Kiinnostusta voi testata ajattelemalla, että onko brändiin helppo samaistua.

Digitaalinen markkinointi lisää kiinnostusta sisällöillä, jotka auttavat ihanneasiakasta oivaltamaan jotain uutta brändistä, johon hän on tutustunut.

Tarve

Digitaalisessa markkinoinnissa tarvetta luodaan kertomalla, näyttämällä tai esittelemällä uusia, parempia tapoja tehdä tai kokea tuttuja asioita. Tarve hankinnalle voi olla ulkoa luotu tarve hankinnalle tai se voi olla ihanneasiakkaan itse keksimä tarve.

Digitaalinen markkinointi luo tarvetta esimerkiksi blogikirjoituksila tai videoilla, joissa syvennetään ihanneasiakkaan tietoutta brändin erityisyydestä.

Kysyntä = Tunnettuus + kiinnostus + tarve

Kun sanotaan, että markkinoinnin tehtävä on luoda kysyntää, se tarkoittaa, että on tehtävä markkinointia, joka nostaa tietoisuutta, lisää kiinnostusta ja luo tarvetta.