Markkinointi

Mitä on markkinointi ja miksi se on tärkeää?

Markkinointi on työtä, jolla pyritään vaikuttamaan kohderyhmän ajatuksiin, käyttäytymiseen ja tunteisiin. Markkinoinnin tehtävä on luoda markkinoijalle kohdistuvaa kysyntää kohderyhmän keskuudessa. Kohderyhmä voi olla potentiaaliset asiakkaat, työvoima, sijoittajat, poliittiset päättäjät, äänestäjät tai mikä tahansa ryhmä, jolla on valta toiminnallaan vaikuttaa markkinoijan menestykseen markkinoilla.

Markkinoinnilla viestitään kohderyhmälle asioista, jotka tekevät markkinoijan tuotteesta tai toiminnasta ainutlaatuisen hyödyllisen kohderyhmän maailmassa.

Markkinointi on jokaisen tulevaisuuttaan rakentavan yrityksen ja yhteisön tärkein tehtävä. Ilman markkinointia yritys lakkaa olemasta ennemmin tai myöhemmin.

Mitä on digitaalinen markkinointi?

Digitaalinen markkinointi on tietoverkon välityksellä tapahtuvaa vaikuttamista kohderyhmän käyttäytymiseen markkinoijalle suotuisalla tavalla.

Miten markkinointi ja myynti eroavat toisistaan?

Markkinointi kulkee myynnin edellä pohjustaen kohderyhmän yrityksen myyntitoimenpiteille. Myyntitoimenpiteillä varmistetaan markkinoitavan tuotteen saavutettavuus kohderyhmälle. Markkinoinnissa viestitään yrityksen identiteetin mukaisista asioista, joita tyypillisesti ovat: ainutlaatuisuus, arvot, hyödyt ja muut kohderyhmää tunnetasolla sitouttavat asiat. Myynti viestii sen sijaan hinnoittelusta, kampanjoista, saatavuudesta, saavutettavuudesta ja muista ostamiseen ohjaavista asioista.

Onnistuneen markkinoinnin tunnistaa siitä, että kohderyhmä tuntee samaistumista yrityksen arvoihin ja asiakaslupaukseen ennen myyntitoimenpiteiden aloitusta.

Miten valita markkinointitoimisto?

Markkinointitoimiston valinnassa oleellista on tietää mitä toimiston kanssa halutaan saavuttaa. Toimiston valinta on strateginen, eli pitkävaikutteinen, päätös. Markkinointitoimisto valitaan joko toteuttamaan olemassa olevaa markkinointistrategiaa tai laatimaan uusi strategia. Markkinointitoimiston tulisi tuoda yritykseen strategista näkemystä ja osaamista, kuinka vaikuttaa kohderyhmän käyttäytymiseen tavoitteiden mukaisella tavalla.

Mitä markkinointi maksaa?

Yritysten markkinointibudjetit vaihtelevat niiden tavoitteiden mukaan. Liikevaihtoaan suojelevat yritykset käyttävät liikevaihdostaan vähemmän markkinointiin, kuin kasvua tavoittelevat yritykset. Tyypilliset markkinointibudjetit Suomessa ovat kokemuksemme mukaan pk-yrityksillä 2-6 %:a liikevaihdosta. Kasvua tavoittelevilla verkkokaupoilla markkinointibudjetit ovat paljon enemmän.

Kampanjakohtaisesti markkinointia voi budjetoida tavoitelähtöisesti. Tavoitteen taloudellisen arvon ollessa tiedossa, markkinoinnin suunnittelun ja toimenpiteet, on helpompi määritellä.

Pienen budjetin markkinoinnista lisätietoja ”Aloittavan yrityksen markkinointi” -blogikirjoituksessa.

Mitä ovat Inbound- ja Outbound -markkinointi?

Inbound-markkinoinnilla tavoitellaan kohderyhmän aktivoimista ottamaan yritykseen itse yhteyttä. Toimenpiteinä inbound-markkinoinnissa käytetään usein sisältömarkkinoinnin ratkaisuja.

Outbound-markkinoinnilla yritys markkinointi kohderyhmää keskeyttävillä keinoilla, kuten tekstiviesteillä, mainosbannereilla ja puhelimitse.

Paras markkinoinnin lopputulos saavutetaan yhdistämällä Inbound- ja Outbound-markkinoinnin toimenpiteitä oikea-aikaisesti kohderyhmää palvelevalla tavalla.

Mitä on B2B-markkinointi?

B2B-markkinoinnilla pyritään pääsemään yrityspäättäjien suosioon valintatilanteissa. B2B-markkinointi on tarkasti kohdennettavaa, jopa päättäjätasolle. Parhaat tulokset saavutetaan, kun markkinoinnissa on käytössä yhdistelmä digitaalista- ja perinteistä markkinointia.

Markkinoinnin ulkoistaminen

Markkinoinnin ulkoistaminen on nykyisin tavallista. Onnistumisen kannalta ulkoistamisessa on tärkeää selvittää kaikkien työhön osallistuvien roolit ja vastuut. Ulkoistamisen tärkein ratkaistava asia on tietää kuka johtaa yhteistyötä, millä työkaluilla ja mitä tavoitetta kohti. Onnistuminen markkinoinnin ulkoistamisessa mahdollistaa markkinoinnin skaalaamisen ja joustavan resurssien jakamisen käynnissä olevien toimenpiteiden mukaisesti. Menestystarinat on toteuttanut useita onnistuneita markkinoinnin ulkoistuspalveluita, joista kerromme mielellämme lisää.

Markkinointistrategia

Markkinointistrategia on markkinoinnin johtamisen työkalu. Strategia on toimiva kun sitä on helppo noudattaa ja se auttaa päätöksien tekemisessä. Markkinointistrategia sisältää:

  • Kuvauksen markkinoista ja kilpailutilanteesta
  • Yrityksen kilpailuedusta
  • Tietoa kohderyhmästä ja ihanneasiakkaista sekä heidän ostopoluistaan
  • Kuvauksen tavoitetilasta
  • Kuvauksen yrityksen brändistä
  • Mittarit, joilla yrityksen tavoitteen toteutuminen varmistetaan

Verkkokaupan markkinointi

Verkkokaupan markkinointi on yleensä nopeatempoista ja mitattavaa. Lue lisää verkkokaupan markkinoinnista.

Saavuta tavoitteesi laadukkaan markkinoinnin keinoin

Menestystarinat on toiminut luotettavana markkinointikumppanina useille sadoille yrityksille jo vuodesta 2006 lähtien. Tutustumme yrityksesi kilpailutilanteeseen, laadimme voittavan suunnitelman ja vastaamme suunnitelman toteutumisesta kaikissa kanavissa. Mikään budjetti ei ole meille liian suuri tai pieni. Kaikissa markkinointiin liittyvissä kysymyksissä voit olla meihin yhteydessä.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

TILAA UUTISKIRJE​

Rekisteröidy uutiskirjeeseemme saadaksesi viimeisimmät päivitykset.
Älä huoli, emme koskaan lähetä sinulle roskapostia