Paljonko hakukoneoptimointi ja hakusanamainonta maksavat?

Tämä kirjoitus sai idean siitä, että sanoilla ” paljonko hakukoneoptimointi maksaa”, ”hakusanamainonta hinta” ja ”hakukoneoptimointi hinta” havaittiin haettavan Googlesta yhteensä noin 100 kertaa kuukaudessa. Google hakujen seuraaminen ja sisällöntuottaminen havaintojen pohjalta, on osa hakukonemarkkinoijan työtä. Kirjoituksessa vastataan näihin monia kiinnostaviin kysymyksiin.

Tässä kirjoituksessa käsitellään hakusanamainonta- ja hakukoneoptimointi -palveluiden sisältöjä vain suurpiirteisesti. Tarkoitus on avata paljonko hakukoneoptimointi maksaa ja mistä hinta muodostuu.

Lyhyesti hakukoneoptimoinnin taustasta

Hakukoneoptimointi tarkoittaa verkkosivujen hakukonelöydettävyyden parantamista hakukoneiden luonnollisissa tuloksissa.

Hakukoneiden luonnolliset tulokset ovat erittäin kilpailtuja paikkoja olla esillä, sillä niiden kautta kulkee paljon kaupallista kävijäliikennettä. Lisäksi on osoitettu, että hakukoneoptimointi vaikuttaa myönteisesti yrityksen brändiin. Myös erillinen brändimarkkinointi Googlessa on mahdollista.

Hakukoneoptimoinnin kustannukset

Hakukoneoptimointi on työtä, jolla parannetaan verkkosivujen löydettävyyttä hakukoneissa, tyypillisesti Googlessa (Google hakukoneoptimointi).

Yritykset, jotka hankkivat hakukoneoptimointia, hankkivat asiantuntijuutta seuraavilta osa-alueilta:

  • Google hakukoneoptimoinnin ammattilainen (SEO Expert)
  • Sisällöntuottaja (CopyWriter)
  • Tekninen asiantuntija (Web Developer)

Hakukoneoptimointia palveluna tarjoava yritys huolehtii vähintään osa-alue 1:stä (SEO Expert).

Hakukoneoptimointi vastuut

Google hakukoneoptimoinnin ammattilainen vastaa koko hakukoneoptimointiprojektista. Hänen vastuullaan ovat hakukoneoptimoinnin tulokset. Hän seuraa Google hakualgoritmin muutoksia ja asiakkaan verkkosivun hakutulosten kehittymistä.

Google hakukoneoptimoinnin ammattilainen käyttää tyypillisesti Google Search Consolea ja Google Analyticsiä arvioidakseen hakusanastoon tarvittavia muutoksia ja lisäyksiä. Lisäksi hän saattaa seurata kilpailijoiden avainsanaston kehittymistä.

Google hakukoneoptimoinnin ammattilainen ylläpitää hakukoneoptimoinnin sanastoa, sisältösuunnitelmaa, sekä linkityssuunnitelmaa. Hän tilaa sisällöntuottajalta tarvittavat sisällöt, optimoi sisällöt ja mahdollisesti julkaisee ne, tai antaa teknisen asiantuntijan julkaista ne.

Sisällöntuottajan vastuulla on toimittaa hakukoneoptimoinnin ammattilaiselle tämän tilaamat sisällöt sovitussa aikataulussa. Sisällöissä täytyy olla hyvä otsikointi ja kappalejako, jotta optimointi sisällöille on helpompaa.

Teknisen asiantuntijan tehtävänä on toteuttaa verkkosivuille ne tekniset muutokset, jotka hakukoneoptimoinnin ammattilainen tilaa. Tyypillisesti kyseessä on linkitysten vaihtoa, navigaatiomuutoksia, alasivujen ja blogitekstien lisäämisiä, sekä koodiin tai verkkosivun nopeuteen tehtävät muutokset. 

Se kuinka paljon varsinaista hakukoneoptimointityötä verkkosivu vaatii, riippuu täysin kilpailu- ja lähtötilanteesta.

Menestystarinoilla hakukoneoptimoinnin hinta on alkaen 2000 € suunnittelutyöstä ja 500 €/kk optimoinnista.  Hintaan vaikuttaa oleellisesti esimerkiksi mitkä ovat lähtö- ja kilpailutilanteet, paljonko uutta sisältöä sivuille tarvitaan, ja kuinka usein, sekä mikä on hakukoneoptimoitavan sivuston linkkisuosio.

Ihan alusta asti oltu Menestystarinoiden asiakas. Aluksi aloitettiin pienellä panostuksella ja myöhemmin sitä on kasvatettu.
Peter Ruokonen, Cariitti Oy

Hakusanamainonta hinta

Hakusanamainonnan hinta muodostuu 2 osatekijästä:

  • Google -mainonnan ammattilaisen työstä (SEM Specialist)
  • Googlen klikkaushintaveloituksesta (CPC & mediabudjetti)

Google -mainonnan ammattilaisen työ koostuu mainoskampanjoiden rakentamisesta, verkkosivujen analytiikasta (tulosten seuranta) ja mainonnan optimoinnista.

Hakusanamainonnan ammattilainen seuraa myös (kuten optimoinnin ammattilainen) muutoksia avainsanastossa ja käyttää saamaansa tietoa hakusanamainonnan kehittämiseen.

Google -mainonnan ammattilainen voi testata erilaisia hakusanoja, laskeutumissivuja ja mainostekstejä huomattavasti pienemmällä vaivalla, kuin optimoinnin ammattilainen. Google -mainonnan ammattilainen ja Google optimoinnin ammattilainen jakavat tietoa keskenään, jotta testien tulokset ovat molempien käytössä.

Google -mainonnan ammattilainen testaa jatkuvasti erilaisia kohderyhmiä, joita Googlessa on useita erilaisia, sekä erilaisia mainospaikkoja (Discover, Shopping, Gmail, Youtube, Google Display network -mainonta, jne.)

Googlen klikkaushintaveloitus on riippuvainen kilpailutilanteesta (moniko mainostaja on mukana hakutuloksissa) ja mainostajan Google Ads -laatupisteistä.

Hakusanamainonnan hinta on Menestystarinoilla alkaen 2000 € (16h) aloitusvaiheen suunnittelusta ja 500 €/kk (4h) mainonnan optimoinnista (2021 alussa).

Hakukoneoptimointi vai hakusanamainonta?

Monesti yrittäjät pohtivat kumpaan hakukonemarkkinoinnin muotoon sitä lähtisi mukaan, vai molempiin. Tähän on vaikea antaa mitään yleisohjetta, sillä jokaisen yrityksen tavoitteet, kohderyhmien käyttäytyminen, tulokset ja budjetti vaikuttavat oleellisesti päätökseen. Hakusanamainonta ja hakukoneoptimointi eivät kuitenkaan kilpaile keskenään näkyvyydestä Googlessa, vaan molemmilla on paikkansa markkinointivalintoina yritykselle.