Menestystarinat logo
Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi

Haasteena tämän päivän digitaalisessa maailmassa on siellä vastaan tuleva mainos- ja informaatiotulva. Erottautuakseen kilpailijoistaan on yrityksen tarjottava asiakkaalleen merkityksellistä ja juuri häntä palvelevaa sisältöä.

Contact us arrow

Empaattisuus

Olemme ylpeitä lämminhenkisestä työyhteisöstämme, joka mahdollistaa yksilöllisen kasvun. Annamme jokaisen tulla nähdyksi ja kuulluksi. Annamme suuren arvon työntekijöittemme vahvuuksille. 

Rohkeus

Turvallinen työyhteisömme rohkaisee kokeilemaan uutta ja kyseenalaistamaan totutun. Uskallamme ottaa riskejä mutta harkittuja sellaisia. Olemme valmiita tunnustamaan virheemme ja myös oppimaan niistä. 

Omanarvontunto

Tunnemme arvomme asiantuntijoina ja yrityksenä. Emme laske itsellemme asettamiamme vaatimuksia minkään tai kenenkään vuoksi.

Sisältömarkkinointi

Haasteena tämän päivän digitaalisessa maailmassa on siellä vastaan tuleva mainos- ja informaatiotulva. Erottautuakseen kilpailijoistaan on yrityksen tarjottava asiakkaalleen merkityksellistä ja juuri häntä palvelevaa sisältöä.

Sisältömarkkinoinnin keskeisimpänä ajatuksena on asiakkaan palveleminen heille merkityksellisten sisältöjen kautta. Yrityksen tulisi tarjota asiakkaalle sisältöjä, joista hän saa apua päätöksentekonsa tueksi ostopäätöspolun jokaisessa vaiheessa. Jotta tavoiteltaville ihmisille pystyttäisiin tarjoamaan juuri heille hyödyllistä sisältöä, tulisi heidän toiveisiinsa ja tarpeisiinsa perehtyä syvällisellä tasolla. Tässä toimivat apuna ostajaprofiilit, jotka ilmentävät hyvin yksityiskohtaisesti yrityksen tavoittelemia ihmisiä, heidän kiinnostuksen kohteitaan ja toiveitaan.

Sisältömarkkinointi on sisältöstrategian pitkäjänteistä ja johdonmukaista toteuttamista, ja yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita tukevaa tekemistä. Keskeistä on tunnistaa yritykselle tärkeät kohderyhmät ja se, miten heihin halutaan vaikuttaa. Tämä taas on auttamassa, kun mietitään millaisia sisältöjä organisaation tulisi tuottaa.

Sisältöstrategian avulla pystytään tehostamaan prosesseja ja valitsemaan ne sisällöt ja toimenpiteet, jotka parhaiten tukevat asetettuja tavoitteita. Tarkkaan mietittyjen sisältöjen avulla voidaan esimerkiksi ohjata verkkosivuille juuri oikeanlaisia kävijöitä ja saada heidät toimimaan halutulla tavalla. Toimenpiteiden ja sisältöjen toimivuutta tulee mitata ja analysoida systemaattisesti, jotta pystytään oppimaan tehdystä ja tekemään kehitystoimenpiteitä.

Tarvitsisitko apua asiakkaitasi hyödyttävien ja sitouttavien sisältöjen luomisessa? Ole yhteydessä Menestystarinoihin!

divider divider

Tarvitsisitko apua asiakkaitasi hyödyttävien ja sitouttavien sisältöjen luomisessa? Ole yhteydessä Menestystarinoihin!

Haluaisitko jutella markkinoinnista?

Kerromme mielellämme, miten voimme edistää sinun liiketoimintaasi.

Ota yhteyttä
Laura Alho Laura Alho
Read more arrow
Laura Alho Laura Alho
Read more arrow
Laura Alho Laura Alho
Read more arrow